Współpraca z firmą żony a prawo do podatku liniowego

Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą w ramach której będzie świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez żonę Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca był osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności przez żonę. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był zatrudniony w firmie małżonki na podstawie umowy o pracę. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca będzie mógł opodatkować liniowym podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania, uznając, że są to dochody ze źródła określonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2019 r. (data wpływu 20 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony pismem z 8 października 2019 r. (data wpływu 9 października 2019 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Potencjalny kontrahent reprezentowanego podatnika (dalej: X) - (…) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.) oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Osobą współpracującą w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez X jest Wnioskodawca (dalej: Y) - mąż X. X i Y przed zawarciem związku małżeńskiego zawarli umowę majątkową małżeńską, w wyniku czego małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku, a jedynie majątki osobiste.

Aktualnie Y w toku działalności prowadzonej przez X zajmuje się zasadniczo:

 • kreowaniem i wdrażaniem kierunków rozwoju przedsiębiorstwa,
 • administrowaniem personelem, infrastrukturą techniczną i szeroko pojętą logistyką,
 • kierowaniem produkcją i sprzedażą,
 • prowadzeniem właściwej polityki finansowo-majątkowej,
 • inicjowaniem działalności inwestycyjnej,
 • tworzeniem planów finansowych, sprzedażowych produkcyjnych i ich realizacją,
 • rozbudową sieci dystrybucyjnej.

Wobec faktu, że Y w istotnym zakresie przez podejmowane przez siebie działania ma wpływ na zyski przedsiębiorstwa prowadzonego przez X, zważywszy także, że pomiędzy małżonkami panuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej, zdecydowali oni, że właściwym działaniem przez pryzmat budowania przez każdego z małżonków własnego dorobku majątkowego będzie takie ukształtowanie wzajemnych relacji finansowo-majątkowych, w wyniku którego dochód osiągany przez przedsiębiorstwo prowadzone na nazwisko X dzielony będzie docelowo w ten sposób, że ok. 50-60% dochodu przypisane winno być X, a ok. 40-50% dochodu - Y. Ponadto Y ma w planach podjęcie innych aktywności o charakterze zarobkowym, nie związanych z przedsiębiorstwem X, które najpewniej wymagały będą pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Ponieważ jednak aktualnie do osoby Y nie są przypisywane żadne dochody - pozyskanie takiego finansowania nie jest możliwe z uwagi na brak zdolności kredytowej. Okoliczność tę Y chciałby zmienić.

Ponadto małżonkowie chcieliby ograniczyć swoją ewentualną odpowiedzialność wobec jednostek, z którymi jest podejmowana współpraca jedynie do części wypracowanego zysku, który pozostałby przy X (poza oczywiście innymi składnikami majątkowymi, stanowiącymi własność X). Zainteresowani nie chcą natomiast w takim celu tworzyć żadnych mniej lub bardziej skomplikowanych konstrukcji, jak przykładowo spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. w charakterze komplementariusza.

Małżonkowie w pierwszej kolejności rozważali zawiązanie w wyżej opisanym celu spółki jawnej (z wyłącznym udziałem małżonków), do której X miałaby wnieść w formie wkładu niepieniężnego prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Zaakcentować należy, że przedsiębiorstwo X od momentu jego powstania (wpisu do CEiDG) było sukcesywnie i konsekwentnie budowane wspólnie przez każdego z małżonków, gdzie rola żadnego z nich w procesie tej budowy nie miała pomniejszego charakteru. Udziały w zyskach spółki jawnej miałyby zostać ukształtowane w równych częściach, tj. po 50% bądź X miałaby mieć udział wynoszący do 60%, a Y udział wynoszący nie mniej, aniżeli 40%.

W procesie oceny przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu prowadzonej działalności gospodarczej do spółki jawnej zidentyfikowano szereg kwestii, które wymagałyby odpowiedniego ich dostosowania do nowej formy organizacyjno-prawnej. Zaznaczyć też należy, że w zasadzie dalsze prowadzenie działalności w formie spółki jawnej nie jest podyktowane żadnymi innymi uzasadnionymi potrzebami. Tymi rozlicznymi kwestiami wymagającymi odpowiedniego dostosowania do nowej formy organizacyjno-prawnej są:

 • konieczność założenia przez spółkę jawną nowych rachunków bankowych w Polsce, Czechach i Niemczech, w miejsce takich rachunków prowadzonych aktualnie na rzecz przedsiębiorstwa X,
 • konieczność dokonania przez spółkę jawną rejestracji dla celów podatku od wartości dod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »