Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.04.2013

Wspólnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu

Pytanie podatnika: Czy przychód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 grudnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 19 lutego 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 14 lutego 2013 r. znak: IBPBI/2/423-1578/12/PH wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 19 lutego 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Do dochodów Wspólnoty należą zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej, zaliczki na utrzymanie lokali indywidualnych, dochody z odsetek uzyskanych z rachunku bankowego oraz dochody od nieterminowych wpłat należności właścicieli lokali. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Wspólnotę ma na celu zdyscyplinowanie właścicieli do terminowego uiszczania zaliczek.
Natomiast przychód ten przeznaczany jest na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Od przychodów uzyskiwanych od odsetek od nieterminowych wpłat Wspólnota Mieszkaniowa płaci podatek dochodowy od osób prawnych.
W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 18 lutego 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP – 19 lutego 2013 r.) Wspólnota wyjaśniła, iż w Jej skład wchodzą lokale mieszkalne i wydzielony lokal garażowy stanowiący podziemny garaż wielostanowiskowy, którego współwłaścicielami są członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej. W zasobach Wspólnoty nie znajdują się lokale usługowe. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat są uiszczane zarówno od opłat właścicieli lokali mieszkalnych jak i współwłaścicieli lokalu garażowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
Zdaniem Wspólnoty, naliczanie odsetek za zwłokę przez Wspólnotę ma na celu zdyscyplinowanie właścicieli do terminowego uiszczania zaliczek. Termin ten został określony w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 15 pkt 1 mówiący o obowiązku opłacania zaliczek z góry do 10-tego każdego miesiąca). Skoro przedmiotowe odsetki od nieterminowych wpłat należności są bezpośrednio związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi tj. ich źródłem są wpływy z zaliczek wnoszonych przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej to otrzymane środki z tego tytułu będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. W świetle powyższego dochód powstały z odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli będzie wolny od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »