Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.07.2013

Wspólnoty mieszkaniowe: Dochody opodatkowane i zwolnione

Pytanie podatnika: Czy przychód z dzierżawy części parkingu i trawnika będącego w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 r. (data wpływu 12 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wspólnota Mieszkaniowa powstała w miesiącu kwietniu 1995 r. Mieści się w budynku położonym na działce Nr ewidencyjny 2/23 o pow. 4.910 m². Jest to budynek 5 kondygnacyjny - 65 lokali mieszkalnych - VI - klatkowych - 3.288,40 m² p.u.

Wspólnota Mieszkaniowa wydzierżawia część parkingu i trawnika osobom trzecim. Dzierżawione są powierzchnie stanowiące cześć wspólną i będącą współwłasnością członków Wspólnoty - za ich zgodą od roku 2001 pobiera z tego tytułu czynsz dzierżawny i wpłaca na konto Wspólnoty. Kwota uzyskana z dzierżawy przeznaczana jest na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi - utrzymanie części wspólnej. Od tych przychodów z pożytków od chwili zgłoszenia rejestracyjnego płatnika - marzec 2001 r. przekazywany jest comiesięcznie podatek VAT - 22%/23% na konto Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją VAT - 7.

Wspólnota Mieszkaniowa traktowała dochód z dzierżawy części parkingu i trawnika jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Środki te za rok 2012 zostały przeznaczone na kapitalny remont 20 szt. balkonów, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Wspólnoty.

Z posiadanej wiedzy i kilkunastoletniej działalności Wnioskodawca jest zdania, że uzyskany dochód z gospodarki zasobami jest zwolniony z podatku od osób prawnych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „Zasobów mieszkaniowych” oraz gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Niemniej wskazuje trzy warunki, które należy spełnić aby dochód korzystał ze zwolnienia. Wspólnota te warunki spełnia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z dzierżawy części parkingu i trawnika będącego w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych...
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 (zdarzenie przyszłe), dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z pożytków jakim jest dzierżawa części parkingu i trawnika - wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego pod warunkiem, że zostanie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest tutaj określenie, co należy rozumieć przez zasoby mieszkaniowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2011 r, nr IPTPB3/423-738/10-4/MC wskazał, że do zasobów mieszkaniowych należy zaliczyć cyt.: budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu mającego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych jak, np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi przychody, jak i sfinansowane z nich koszty są przychodami i kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz stanowią odpowiednio przychody i koszty podatkowe na podstawie, których ustala się dochód, a który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku dochodowego, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z tego przepisu. Wspólnota spełnia wszystkie przesłanki wynikające z tego przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zakres i kompetencje działania wspólnoty mieszkaniowej zostały ściśle określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wsp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »