Wspólnik spółki komandytowej na podatku liniowym

Jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niebędącej osobą prawną (należy do niej m.in. spółka komandytowa), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki - podatkiem liniowym, i odwrotnie.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który jest udziałowcem spółki z o.o. oraz jest zatrudniony na umowę o pracę w tej spółce z o.o. Jednocześnie pełni dodatkowo funkcję w zarządzie spółki z o.o. na podstawie powołania i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.

Podatnik prowadzi również samodzielną jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi między innymi dla spółki z o.o., opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Po przekształceniu podatnik będzie nadal zatrudniony na umowę o pracę w spółce komandytowej. Ponadto, po przekształceniu spółki będzie nadal prowadził samodzielną działalność gospodarczą. Działalność tak powstałej spółki komandytowej będzie zbliżona do działalności spółki z o.o. Podatnik nie będzie w ramach udziału w spółce świadczył usług na rzecz swojego obecnego pracodawcy (tj. spółki komandytowej), które odpowiadałyby czynnościom, które wykonywał lub wykonuje (on sam lub którykolwiek inny wspólnik spółki) w ramach stosunku pracy. Podatnik nie będzie prowadził spraw spółki ani nie będzie jej reprezentował. Stosunek pracy, który będzie łączył podatnika ze spółką komandytową, nie będzie obejmował czynności w ramach bezpośredniego prowadzenia spraw (interesów) spółki. Podatnik będzie wykonywał w spółce komandytowej jedynie czynności pomocnicze. Żaden ze wspólników powstałej spółki komandytowej nie będzie wykonywał jako wspólnik usług wchodzących w skład czynności związanych z zatrudnieniem któregokolwiek z nich.

Podatnik chciał wiedzieć, czy może wybrać podatek liniowy dla rozliczania przychodów osiąganych z udziału w spółce osobowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. w kolejnym roku następującym po roku, w którym nastąpi przekształcenie, gdy zakres czynności wykonywanych przez podatnika w spółce osobowej jako wspólnika nie będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi uprzednio przez podatnika - jako pracownika sp. z o.o. oraz aktualnie jako pracownika spółki komandytowej, a także z czynnościami wykonywanymi przez niego w ramach wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej dotychczas według zasad ogólnych, tj. według skali podatkowej. Jego zdaniem - tak, może wybrać podatek liniowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 Kodeksu spółek handlowych: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 5761.

Plan przekształcenia - stosownie do art. 558 § 1 ww. ustawy - powinien zawierać co najmniej:

 1. ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 2. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową) nie jest tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych oraz podmiotów przekształconych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa: osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Stosownie do art. 93a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa: przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. uchylony
 3. stowarzyszenia utworzonego w wyniku pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »