Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

08.01.2020

Wspólne rozliczenie PIT z ubezwłasnowolnionym dzieckiem

Przepisy ustawy PIT przewidują zatem preferencyjne opodatkowanie adresowane nie tylko do małżonków, ale również do osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku tych ostatnich istnieje możliwość skorzystania z przewidzianego dla nich sposobu opodatkowania w sytuacji, gdy osoby te są opiekunami swoich ubezwłasnowolnionych dzieci, bez względu na ich wiek, jeżeli dzieci te otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Należy zauważyć, że świadczenia te przysługują osobom niepełnosprawnym. Jeśli zatem ubezwłasnowolnione dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ, to jego samotny opiekun (rodzic) może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania swoich dochodów.

Interpelacja nr 523 do ministra finansów w sprawie umożliwienia rodzicom będącym opiekunami swoich ubezwłasnowolnionych dzieci wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej z ubezwłasnowolnionymi

Szanowny Panie Ministrze!

Około 85 tysięcy obywatelek i obywateli w Polsce jest całkowicie ubezwłasnowolnionych. Dane te są szacunkowe, ponieważ nie jest prowadzony centralny rejestr osób ubezwłasnowolnionych. Zgodnie z art. 176 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka.

Artykuł 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia małżonkowi wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej z małżonkiem. I ten przepis prawny obejmuje pierwszą grupę osób wskazaną przeze mnie w akapicie powyżej. Sytuacja jest jednak zgoła inna w przypadku rodziców (ojca lub matki) będących opiekunami ubezwłasnowolnionego dziecka. Ustawodawca, tworząc art. 6 wspominanej ustawy, uzasadnił ją potrzebą wsparcia jednolitego organizmu ekonomicznego. Wyszedł on bowiem z założenia, że skoro małżonkowie prowadzą w zasadzie jeden domowy budżet, to nie ma powodów, dla których nie mogliby wspólnie rozliczyć podatku dochodowego. Jest to jak najbardziej słuszne rozwiązanie, ale tworzy ono pytanie: Dlaczego w sytuacji tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców i ich ubezwłasnowolnionego dziecka podobnej wykładni nie można zastosować do ich sposobu rozliczania deklaracji podatkowej?

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

  1. Czy według Ministerstwa Finansów istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania uniemożliwiające włączenie do artykułu 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodziców będących opiekunami prawnymi ubezwłasnowolnionego dziecka?
  2. Czy Ministerstwo Finansów prowadziło analizy wpływu takiego rozwiązania na budżet państwa lub prowadziło z innymi resortami odpowiedzialnymi za politykę społeczną dialog w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tego preferencyjnego opodatkowania przeznaczonego obecnie wyłącznie dla małżonków?

Poseł Anita Kucharska-Dziedzic

10 grudnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 523 w sprawie umożliwienia rodzicom będącym opiekunami swoich ubezwłasnowolnionych dzieci wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej z ubezwłasnowolnionymi

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na przekazaną interpelację nr 523 Pani Poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic w sprawie umożliwienia rodzicom będącym opiekunami swoich ubezwłasnowolnionych dzieci wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej z ubezwłasnowolnionymi, uprzejmie informuję.

Kwestie dotyczące preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych regulują art. 6 i 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Co do zasady, z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów mogą korzystać małżonkowie, będący polskimi rezydentami podatkowymi, którzy przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa. Jeżeli spełniają te warunki, to na wspólny wniosek wyrażony w zeznani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »