Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

23.11.2020

WSA. Złożenie zeznania SD-3 to nie "powołanie się"

Złożenie zeznania, w sytuacji braku obowiązku prawnego, jest oczywiście dopuszczalne i co więcej, co do zasady, przyczynia się do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku, nie może jednak pociągać negatywnych, z punktu interesów podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodować przedłużenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania poprzez doręczenie stosownej decyzji. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w listopadowym wyroku.

W styczniu 2020 r. podatniczka złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, w którym wykazała nabycie w wyniku dziedziczenia po ojcu, zmarłym w czerwcu 2009 r., udziału (1/2) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz przypadającą na nią wartość nabytego udziału (1/3). Do zeznania dołączyła prawomocne - z dniem 13 maja 2010 r. - postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21 kwietnia 2010 r., o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pisma spółdzielni mieszkaniowej z września i października 1995 r.

Organ ustalił podatniczce z tytułu powyższego nabycia zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn. Do wyliczenia podatku przyjęto wartość udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego po odliczeniu podatku dla nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej tj. 9637 zł. W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, że obowiązek podatkowy powstał pierwotnie 13 maja 2010 r., tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku. Jednak z uwagi na to, że spadkobierczyni nie zgłosiła nabycia spadku w przewidzianym prawem terminie, obowiązek podatkowy powstał ponownie (odnowił się) z chwilą powołania się przez nią na fakt jego nabycia, tj. w dniu złożenia zeznania SD-3, które miało miejsce dnia 21 stycznia 2020 r.

Podatniczka nie zgodziła się z ww. decyzją i wniosła od niej odwołanie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał jednak w mocy powyższe rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, że wobec niezgłoszenia nabycia spadku do opodatkowania (po śmierci spadkodawcy albo po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstał "odrębnie" - zgodnie z art. 6 ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.) tj., z chwilą powołania się przez podatniczkę na fakt nabycia spadku.

Podatniczka nie chciała się poddać i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który przyznał jej rację.

WSA uznał, że decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn została doręczona podatniczce po upływie terminu przedawnienia. W myśl bowiem art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast jeżeli podatnik:

  1. nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
  2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej)...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »