Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.10.2016

WSA. Ulga rehabilitacyjna: Limit odliczeń za dojazd na zabiegi samochodem 

Z uzasadnienia: Ulga rehabilitacyjna nie ma charakteru ryczałtowego. Świadczy o tym treść art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Gdyby ustawodawca zamierzał nadać omawianemu odliczeniu charakter ryczałtu nie użyłby określenia "w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł", lecz posłużyłby się inną formułą, np. "w wysokości 2280 zł". Zastosowanie terminu "wysokość nieprzekraczająca" oznacza zaś, że wskazana kwota 2280 zł wyznacza jedynie górną granicę odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego w danym roku podatkowym, a nie kwotę ryczałtową dla wszystkich podatników, którzy w tymże roku podatkowym używali własnego samochodu osobowego dla celów wskazanych w cytowanym przepisie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Rojek, Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.), Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy inspektor sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

1. Decyzje organu administracji publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania

1.1. Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z [...]nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z [...] nr [...] określającą B. W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. w wysokości 3096 zł.

1.2. W uzasadnieniu wskazano, że w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013 - PIT - 37, B. W. wykazała nadpłatę 475 zł, która została jej zwrócona 25 lutego 2014 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ stwierdził brak podstaw do odliczenia od dochodu przez podatniczkę kwoty 2280 zł z tytułu używania własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Uznane przez organ wydatki na cele rehabilitacyjne wynosiły 1293 zł.

1.3. Dyrektor Izby Skarbowej w K. wskazał na przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.2012.361 ze zm.) dalej "u.p.d.o.f.", dotyczące ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a pkt 14, art. 26 ust. 7c pkt 3, art. 26 ust. 7d - 7g). Aby podatnik mógł w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne muszą być spełnione łącznie następujące warunki: podatnik powinien być osobą niepełnosprawną zakwalifikowaną przez odpowiedni organ do I lub II grupy inwalidztwa, powinien być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego oraz dojeżdżać tym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, a także okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo - rehabilitacyjnych. Na potwierdzenie zasadności skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej podatniczka przedłożyła dokumenty: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 10 lutego 2012 r. (orzeczenie wydano do 28 lutego 2014 r.), dowód rejestracyjny pojazdu Honda Civic na nazwisko podatniczki, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z 4 lutego 2013 r. wraz z potwierdzeniem ich odbycia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "M." w K. w okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 10 maja 2013 r., zaświadczenie z 6 grudnia 2013 r. wydane przez ww. zakład potwierdzające korzystanie z 10 zabiegów (ćwiczenia usprawniające) w okresie 18 - 28 listopada 2013 r., fakturę VAT nr 243/2013 na kwotę 577 zł wystawioną przez sanatorium "Ł." Sp. z o.o. w C. za pobyt w okresie od 28 lipca do 18 sierpnia 2013 r. Podatniczka przedłożyła również 2 szt. kserokopii karty informacyjnej leczenia w trybie jednodniowym z 27 kwietnia 2013 r. i z 14 września 2013 r. wydane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P. - L. Sp. z o.o. w K.. W odpowiedzi na wezwanie organu podatniczka przesłała oświadczenie, że do C.pojechała własnym samochodem marki Honda Civic. Wskazała, że nie pamięta cen paliwa, około 5,50 za litr. Przebytej drogi również nie pamięta, ale to około 350 km w jedną stronę. Poinformowała również, że poniosła wydatek związany z wymianą opon z zimowych na letnie i z letnich na zimowe wraz z wyważeniem - około 2 x 50 zł. Nie posiada jednak na to rachunków, bo nie było obowiązku zbierania faktur. Strona przedłożyła kartę informacyjną z pobytu w sanatorium "Ł." w dniach od 28 lipca do 18 sierpnia 2013 r. Do pisma dołączyła kserokopię "ubezpieczenia komunikacyjnego, Polisa seria TPP nr 20760243 wystawionego przez PZU S.A., ubezpieczenie samochodu Honda Civic HATCHBACK 95-01 za okres od 19 stycznia 2013 r. do 18 stycznia 2014 r. w kwocie 369 zł.

1.4. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, organ podatkowy uznał, że podatniczka ma prawo do odliczenia od dochodu osiągniętego w 2013 r. wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu w związku przejazdem na turnus rehabilitacyjny do C., gdzie odbyła niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne. Obliczając wydatki związane z tym przejazdem organ wziął pod uwagę podaną przez podatniczkę odległość od jej miejsca zamieszkania do C. 700 km (w obie strony), średnie spalanie paliwa, dla samochodu którego podatniczka była właścicielem w 2013 r. - 8,5 l/100 km oraz średni koszt paliwa 5,50 zł i wyliczył wydatki z tego tytułu w wysokości 330 zł. Organ mając na uwadze fakt, że podatniczka łącznie przez okres 20 dni korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych w NZOZ "M." w K., którego siedziba znajduje się w odległości około 0,5 km od miejsca jej zamieszkania wyliczył ponadto, że podatniczka pokonała trasę 1 km dziennie (tam i z powrotem). Przyjmując średnią cenę paliwa z tego okresu w wysokości 5,50 zł za 1 litr i średnie spalanie paliwa (po mieście) 10 l/100 km, uznał, że wydatki związane z dojazdem na te zabiegi podlegające odliczeniu wynoszą 11 zł, tj. 20 zabiegów x 1 km x spalanie samochodu 10 l/ 100 km x 5,50 zł 1 litr benzyny. Organ uwzględnił również wydatki związane z utrzymaniem samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi, tj. ubezpieczenie OC - 369 zł i wymianę opon - 100 zł (2 x 50 zł). Wydatki poniesione w 2013 r. przez podatniczkę, związane z korzystaniem z samochodu osobowego na dojazd na niezbędne zabiegi, stanowią łącznie 810 zł. Organ uznał również kwotę 483 zł, udokumentowaną fakturą wystawioną przez sanatorium "Ł." w C., za pobyt w okresie od 28 lipca do 18 sierpnia 2013 r. Łączna kwota wydatków na cele rehabilitacyjne stanowi zatem 1293 zł.

1.5. Dyrektor Izby Skarbowej w K. wyjaśnił, że określona w ustawie kwota 2280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem poniesienia wydatków na używanie samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem (przejazdem) na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, o czym wprost świadczy zastosowana w tym przepisie formuła "w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł". Podatniczka nie przedłożyła innych niż wyżej omówione dowody potwierdzające odbycie w badanym roku innych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych z którymi związane byłyby dojazdy samochodem i wydatki na jego używanie. Podatniczka myli się uznając, że osobie niepełnosprawnej będącej właścicielem samochodu osobowego niejako z "góry" przysługuje ryczałt w kwocie 2280 zł. Kwota ta nie jest odliczeniem z tytułu bycia osobą niepełnosprawną, lecz z tytułu faktycznie poniesionych wydatków związanych z korzystaniem z samochodu na dojazdy na niezbędne zabiegi. Jednocześnie organ przedstawił rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

2. Skarga ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »