Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

29.03.2022

WSA. Ulga na dorosłe dziecko w PIT

W art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto określenia "dochód" i odesłano do zasad opodatkowania z art. 27 i z art. 30b ustawy. Ten ostatni przepis nie przewiduje odliczeń od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1. Nie można zatem uznać, że przy formułowaniu przesłanek przyznania ulgi prorodzinnej ustawodawca posłużył się pojęciem "dochód" w znaczeniu podstawy opodatkowania (obliczenia podatku), wynikającej z art. 26, skoro temu ostatniemu pojęciu nadał w ustawie podatkowej odmienne znaczenie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

 

 

Do Urzędu Skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 złożone przez małżonków. W zeznaniu podatnicy dokonali odliczenia ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci w wysokości 2224,08 zł, w tym na pełnoletnie dziecko, które na dzień 31 grudnia 2015 r. miało ukończone 19 lat.

W toku czynności sprawdzający przez Naczelnika US zakwestionowana została zasadność odliczenia przez małżonków ulgi prorodzinnej, w konsekwencji czego podatnicy zostali wezwani do złożenia stosownej korekty zeznania. Wobec nie złożenia korekty przez małżonków Naczelnik wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok i ostatecznie określił małżonkom wysokość zobowiązania za rok 2015 w kwocie wyższej od zadeklarowanej przez nich.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika. Zdaniem Dyrektora, wskazując na treść art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi mogą skorzystać podatnicy wychowujący w roku podatkowym, m.in. dzieci pełnoletnie, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, tj. dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dochód uzyskany przez dziecko ma wpływ na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej bądź jej brak, bowiem z ulgi, o której mowa powyżej, mogą skorzystać podatnicy wychowujący w roku podatkowym dzieci, jeżeli dzieci te, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy, nie uzyskały dochodów przekraczających ustawowy limit, z wyjątkiem renty rodzinnej. Z przedstawionych względów Dyrektor stwierdził, że małżonkom nie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko.

Jak wyjaśnił Dyrektor ustawodawca jasno w treści ustawy podatkowej zdefiniował pojęcie dochodu, odróżniając jednocześnie, w treści art. 26 ustawy, od tegoż dochodu - podstawę opodatkowania (podstawę obliczenia podatku). I tak, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot uiszczonych tytułem składek na ubezpieczenia społeczne. Określając natomiast warunki uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej ustawodawca wyraźnie odesłał do kwoty dochodu (a nie podstawy opodatkowania). Zatem, ab...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »