WSA. Tarcza antykryzysowa: Zwolnienia ze składek ZUS przy nadpłacie

Naruszeniem prawa jest, gdy w istotnej dla strony sprawie staje się ona adresatem rozstrzygnięcia opatrzonego niejasnym i lakonicznym uzasadnieniem. Nie jest przy tym rolą sądu administracyjnego wyręczanie organu w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia. To na organie spoczywa obowiązek prawidłowego uzasadnienia decyzji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

W kwietniu 2020 r. przedsiębiorca złożył do ZUS wniosek o zwolnienie go jako płatnika z opłacania należności z tytułu składek zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

Decyzją z czerwca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia ww. wniosku. W uzasadnieniu organ wskazał na regulację zawartą w art. 31zo ust. 1 powyższej ustawy i wyjaśnił, że należność za kwiecień 2020 r. została pokryta nadpłatą z wpłaty z lutego i marca 2020 r. Zatem, w ocenie ZUS, zachodzi w tym przypadku bezprzedmiotowość postępowania określona w art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.).

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W uzasadnieniu skargi przedsiębiorca podniósł, że spełnił wymóg przewidziany w ustawie w zakresie zwolnienia z opłacania składek. Wskazał, że został poinformowany przez ZUS o rozliczeniu jego wpłat na należności z tytułu obciążających go składek na dzień [...] grudnia 2019 r. ZUS niezasadnie zarachował posiadaną nadpłatę na opłacenie należności za kwiecień 2020 r. i to bez jego zgody i wiedzy. Zdaniem przedsiębiorcy, takie działanie ZUS narusza istotę regulacji prawnych zawartych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Jego wątpliwości budziło również postępowanie ZUS, który nie dokonał takiego zarachowania za marzec 2020 r. W ocenie przedsiębiorcy, zaskarżona decyzja w ogóle nie zawiera w tym wzglę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »