WSA. Świadczenia wspólnika na rzecz spółki nie podlegają VAT

Za samodzielną działalność nie może zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, czyli gdy wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie generuje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z jej prowadzeniem.

 

We wnioski o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest wspólnikiem spółki sp. z o.o. i posiada w niej 50 udziałów oraz pełni funkcję prezesa zarządu. Udziały wspólników zostały umową spółki - na podstawie art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), obciążone obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych polegających na wykonywaniu przez podatnika na rzecz spółki m.in. projektów graficznych oraz obróbce plików projektowych, obsłudze informatycznej, bieżącej konserwacji sprzętów spółki, podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu pozyskiwanie i utrzymanie klientów na rzecz spółki. Rodzaj i zakres tych świadczeń jest niezależny od rodzaju i zakresu obowiązków, jakie wynikają z jednoczesnego sprawowania funkcji członka zarządu.

Zobowiązanie polegające na świadczeniu na rzecz spółki z o.o. ww. świadczeń realizowane będzie co miesiąc w wymiarze do 40 godzin miesięcznie. Dokładna ilość i rodzaj świadczeń, jakie będą świadczone przez wspólników ustalana będzie decyzją zarządu spółki i wynikać będzie z aktualnego zapotrzebowania spółki. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki będzie wypłacane także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie będzie wykazywało zysku. Wynagrodzenie to nie będzie przewyższać stawek przyjętych w obrocie, natomiast terminy i warunki zapłaty za wykonywanie tych świadczeń określać będzie uchwała wspólników.

Realizowane przez wspólnika świadczenia niepieniężne na rzecz spółki nie będą wykonywane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Z umowy spółki nie będzie wynikało, że wspólnik będzie niezależny i samodzielny w działaniu przy świadczeniu usług objętych zakresem wniosku. Umowa spółki określa rodzaj i zakres świadczeń oraz ich wymiar godzinowy. Spółka zobowiązuje się udostępniać wspólnikowi swoje aktywa i zasoby umożliwiając w ten sposób spełnienie ciążącego na wspólniku obowiązku powtarzających się świadczeń, bez konieczności angażowania aktywów i zasobów prywatnych oraz aktywów i zasobów związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą. Za sposób i jakość realizowania świadczeń na rzecz spółki, względem klientów spółki będzie odpowiadać tylko spółka.

Podatnik dodał, że wynagrodzenie, które będzie otrzymywał za wykonywanie na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będzie stanowić dla niego przychodu wymienionego w art. 12 ust. 1-6 bądź art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Wynagrodzenie będzie przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »