WSA. Sprzedaż nieruchomości a PIT: Data przejęcia lokalu nie jest datą jego nabycia

Z uzasadnienia: Zgodnie z przepisami prawa cywilnego ani umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, ani fakt przekazania przyszłemu nabywcy lokalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nie powodują przeniesienia prawa własności nieruchomości. Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej - umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi M. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 25 marca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 16 czerwca 2000 r. wnioskodawca p. M. K. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym w zakresie wybudowania i sprzedaży lokalu mieszkalnego. Po zawarciu tej umowy wnioskodawca rozpoczął uiszczanie należności na poczet przyszłego mieszkania. W dniu 6 grudnia 2001 r. wnioskodawca zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym umowę wstępną na sprzedaż lokalu mieszkalnego. W umowie tej została określona precyzyjnie cena mieszkania, numer piwnicy oraz termin w którym ma nastąpić ich przekazanie. Zgodnie z zwartymi w umowie ustaleniami, mieszkanie miało być oddane w I kwartale 2001 r. Przedsiębiorstwo Budowlane nie dotrzymało jednak ustalonego umową z dnia 6 grudnia 2001 r. terminu. Zakupione mieszkanie zostało bowiem przekazane w trzecim kwartale 2002 r., tj. w dniu 21 sierpnia 2002 r. W § 6 protokołu przekazania mieszkania, Przedsiębiorstwo Budowlane zobowiązało się do przeniesienia prawa własności do tego mieszkania oraz garażu w terminie 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, tj. 21 sierpnia 2002 r. Przedsiębiorstwo Budowlane nie dotrzymało wskazanego terminu i w dniu 12 września 2002 r. w formie aktu notarialnego zawarta została umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Budowlane zobowiązało się najpóźniej do dnia 30 marca 2002 r. do ustanowienia w formie aktu notarialnego odrębnej własności lokalu wraz z udziałem we współwłasnościach a wnioskodawca wraz z małżonką do zakupu tego lokalu pomimo tego, że cena lokalu została już w zasadzie uiszczona w całości. Termin ten, podobnie jak i poprzednie, nie został zachowany, gdy wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego ogłoszona została upadłość.

W dniu 4 kwietnia 2003 r. wraz ze swoją rodziną, na podstawie protokołu odbioru oraz aktu notarialnego umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży wnioskodawca zameldował się na pobyt stały w zakupionym mieszkaniu. Przez kilka lat w imieniu Przedsiębiorstwa Budowlanego działał jedynie syndyk masy upadłości, który to nie realizował zobowiązań upadłego. Nowi nabywcy przyjęli zobowiązania upadłego i przystąpili do ich realizacji. W dniu 20 kwietnia 2009 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wywiązało się z wcześniejszych zobowiązań Przedsiębiorstwa Budowlanego i aktem notarialnym dokonało formalności prawnych tj. przeniesienia na wnioskodawcę i jego małżonkę prawa własności do zakupionego i zamieszkiwanego od sierpnia 2002 r. lokalu mieszkalnego.

W roku 2014, wnioskodawca wraz z małżonką dokonali sprzedaży tego mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) uzyskane po upływie pięciu lat od dnia ich nabycia nie stanowią źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedany lokal mieszkalny jak wynika to z przedstawionego stanu faktycznego został nabyty w 2002 r., zaś formalnie przeniesienie prawa własności nastąpiło dopiero w roku 2009 r. Siedmioletni czasookres jaki upłynął pomiędzy zakupem a formalnym przeniesieniem prawa własności był spowodowany czynnikami niezależnymi od wnioskodawcy a wynikającymi z kłopotów finansowych Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz długotrwałością postępowania upadłościowego. W takich okolicznościach wnioskodawca uważa, że pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od dnia nabycia tj. od dnia 21 sierpnia 2002 r., czyli daty przejęcia lokalu w użytkowanie i zamieszkania w nim, a nie od dnia formalnego przeniesienia prawa własności czyli dnia 20 kwietnia 2009 r. Tym samym wnioskodawca uważa, że przychód uzyskany ze sprzedaży nie powinien stanowić źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 24 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr [...], w której stanowisko przedstawione przez zainteresowanego uznał za nieprawidłowe. Stwierdził, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego ani umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, ani fakt przekazania przyszłemu nabywcy lokalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nie powodują przeniesienia prawa własności nieruchomości. Przepisy Kodeksu cywilnego - w jego ocenie - jedno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »