Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

08.07.2019

WSA. Sprzedaż firmowej nieruchomość nie zawsze z podatkiem od działalności

Z uzasadnienia: Nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Nie została ona również zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek sposób przez wspólników. Konsekwentnie należy zatem stwierdzić, że nie spełnia ona definicji środka trwałego z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT. Nie podlegała zatem ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) sprzedaż spornej nieruchomości nie mieści się w dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (...) przychód z tej transakcji nie może zatem zostać zaliczony do źródła przychodów z tytułu działalności gospodarczej lecz do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Barbara Rennert Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agata Pasternak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację;
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł ([...] złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Pismem z 17 grudnia 2018 r. X. X. (dalej: "skarżący’ ) zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości przedstawiając następujący opis zdarzenia przyszłego:

Spółka cywilna "[...]" została zawiązana umową z 10 lutego 1992 r. Pomiędzy A. A. a skarżącym obowiązywała począwszy od 01 stycznia 2014 r. Spółka została zawiązana dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług stomatologicznych. Działalność w tym przedmiocie prowadzi faktycznie. Działalność wspólników spółki (w ramach umowy spółki) polega na prowadzeniu kliniki stomatologicznej "[...] przy ul. [...] w K.. Nieruchomość ta jest dzierżawiona przez jej wspólników od Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w K.. Wspólnicy nabyli na prawach wspólności łącznej prawo użytkowania wieczystego do 25 kwietnia 2083 r. gruntu stanowiącego własność Gminy K., położonego przy ul. [...] w K. , w drodze warunkowej umowy sprzedaży z 09 czerwca 2006 r. oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z 05 września 2006 r. i protokołu notarialnego z 06 lutego 2007 r. Omawiana nieruchomość została nabyta przez wspólników jako "zabezpieczenie" ciągłości działalności w przedmiocie usług stomatologicznych, na wypadek wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w K. przy ul. [...] oraz konieczności dalszego prowadzenia działalności z wykorzystaniem zakupionej nieruchomości (i po wybudowaniu na niej budynku). Nieruchomość nie została ujęta w ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne oraz nakłady na tę nieruchomość nie były uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu wspólników spółki. Nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Nie została również zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek sposób przez wspólników spółki. Wspólnik A. A. zmarł 23 sierpnia 2012 r. a spadek po nim nabyła jego żona B. B., która została wspólnikiem wskazanej wyżej spółki cywilnej. Skarżący oraz B. B. 30 listopada 2018 r. zawarli z "F(1)" sp. z o.o. w P. warunkową umowę sprzedaży omówionego powyżej prawa użytkowania wieczystego. Wspólnicy spółki cywilnej planują zawarcie 18 grudnia 2018 r. umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na tle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego skarżący zwrócił się z pytaniem czy sprzedaż nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej?

W ocenie skarżącego na pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. W tym kontekście wskazał, że nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie była również umieszczona w ewidencji środków trwałych jak i jej sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2019 r., nr [...] uznał przedstawione przez skarżącego stanowisko za nieprawidłowe. Odwołując się m. in. Do regulacji art. 22a ust. 1 oraz art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm. – dalej: "u.p.d.f.") wskazał , że przepisy tej ustawy nie uzależniają możliwości uznania danego składnika majątku za środek trwały od ujęcia go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ani też od dokonywania jego amortyzacji. Powołując się z kolei na art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.f. Dyrektor wskazał , że przepisem tym objęto przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezależnie od tego, czy podatnik wprowadził, czy też nie wprowadził tych składników do tej ewidencji, jak również niezależnie od tego czy zaliczono do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Konkludując swoje rozważania Dyrektor wskazał, że sprzedaż nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) będzie stanowić dla skarżącego przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.f. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z wybra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »