Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

26.05.2020

WSA. Ryczałt od najmu: Liczą się obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika

Ocena, czy wynajmowane lokale stanowią składniki majątku związane z działalnością nie jest determinowana wolą czy zamiarem podatnika, ale spełnianiem lub niespełnieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem określona działalność polegająca na wynajmie lokali, także mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wykazuje cechy zarobkowości i ciągłości, a przede wszystkim zorganizowania, świadczy to o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych składników majątkowych bez względu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoją działalność.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego fiskus stwierdził, że uzyskane przez podatniczkę przychody z najmu nieruchomości nie mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a powinny być opodatkowane na zasadach przyjętych dla dochodów z działalności gospodarczej. Najem prowadzony przez podatniczkę spełnia bowiem wszystkie przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), o czym świadczą następujące okoliczności:

 • podatniczka działała we własnym imieniu, zawierając jako współwłaścicielka kolejne umowy najmu, a następnie wystawiała za świadczone usługi faktury VAT;
 • prowadzona działalność w zakresie najmu nieruchomości nakierowana była na uzyskanie zysku, czego przejawem jest fakt pobierania opłaty czynszowej. Uzyskane przychody z najmu ww. nieruchomości w łącznej wysokości 1 292 692 zł wskazują, że działalność ta prowadzona była na szeroką skalę, a jej celem nie było wyłącznie zaspokojenie własnych potrzeb i potrzeb jej najbliższej rodziny;
 • przedmiotem najmu było pięć nieruchomości;
 • przedmiotowe nieruchomości nie były nabywane na potrzeby prywatne, na co wskazuje ich rodzaj: wielkopowierzchniowe grunty zabudowane budynkami o charakterze biurowo-administracyjnym, usługowo-składowym, gospodarczo-użytkowym, przeznaczone na zakwaterowanie pracowników, mieszkaniowym, a także nieruchomość przeznaczona na cele parkingowe. Działania strony były nastawione na zaspokajanie potrzeb gospodarczych spółek, którym zostały wynajęte te nieruchomości. Wskazać przy tym należy, że najemcami tych nieruchomości są spółki, w których podatniczka posiada udziały, jest prokurentem lub pracownikiem,
 • kolejne umowy najmu wraz z kolejnymi aneksami, dotyczyły zmiany nie tylko terminu wynajmu, ale przede wszystkim wysokości czynszu, co świadczy o tym, iż działalność tak prowadzona miała charakter zamierzony i ciągły, a nie tylko okazjonalny.

Ponadto najem był skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dotyczył długich okresów. Nabywanie kolejnych nieruchomości, w tym również zaciąganie kredytów na ich zakup, a następnie przeznaczanie ich pod wynajem ww. spółkom wskazuje, iż działanie te były planowane. Nieruchomości te nabywano w celach inwestycyjnych i ich najem stanowił źródło stałych dochodów skarżącej.

Powyższe świadczy nie tylko o zorganizowaniu prowadzonej działalności, ale również o podejmowaniu ryzyka gospodarczego charakterystycznego dla działalności gospodarczej. Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W tym celu musiała dopełnić wszystkich niezbędnych formalności z tym związanych, a następnie deklarować podatek VAT. Tego rodzaju działania, przy ilości i wielkości wynajmowanych nieruchomości, ich lokalizacji, nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego czy incydentalnego. Działalność ta prowadzona była w sposób ciągły, czyli w sposób stały, a nie okazjonalny.

Podatniczka nie zgodziła się z organem podatkowym i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. WSA przyznał jednak rację organowi.

Jak wyjaśnił sąd, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozgranicza źródło przychodów jakim jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) od źródła przychodów jakim jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osób fizycznych zostało sformułowane art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »