WSA. Przychód z dzierżawy znaku towarowego można opodatkować ryczałtem

W przypadku dzierżawy prawa majątkowego przychód, jego warunki, określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego. Jest to istotna różnica, która decyduje o tym, że źródła przychodu w przypadku dzierżawy prawa majątkowego należy upatrywać bezpośrednio w tej dzierżawie, nie zaś w prawie majątkowym. Różne są sposoby korzystania z praw majątkowych, stąd też różne będą źródła przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według klasyfikacji PKD):

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
 • 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca posiada w majątku prywatnym znak towarowy, który zamierza wydzierżawiać na rzecz innych podmiotów. Umowa zawarta z dzierżawcą będzie w sposób charakterystyczny dla umów najmu i dzierżawy kształtowała prawa i obowiązki stron. W ramach umowy dzierżawca znaku towarowego będzie się nim mógł posługiwać na warunkach określonych w umowie i użytkować w działalności gospodarczej, będzie płacić czynsz oznaczony w pieniądzach (miesięcznie, kwartalnie albo rocznie). Umowa dzierżawy nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej, tylko będzie stanowić czynność rozporządzającą majątkiem prywatnym.

Podatnik chciał wiedzieć, czy przychód z czynszu umowy dzierżawy znaku towarowego, otrzymywany w ramach rozporządzania majątkiem prywatnym, może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.o.f.). Jego zdaniem, czynsz otrzymywany na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W ocenie organu to przedmiot umowy będzie decydujący dla rozpoznania źródła przychodów. Zatem przychody z dzierżawy znaku towarowego będą przychodami z praw majątkowych (art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.). W konsekwencji podatnik nie będzie mógł wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten jest możliwy dla dochodów osiąganych ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Wobec tego przychody nie będą opodatkowane według stawki z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f tiret 8 u.z.p.d.o.f. Będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorca nie zgodził się z powyższym i na skutek jego skargi sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną:

Jak zauważył WSA, skoro w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego podatnik określił przesłanki prawne planowanej umowy i nie zostało zakwestionowane to, że one konstytuują umowę dzierżawy prawa majątkowego, to niedopuszczalne było w sprawie uznanie, że rodzaj umowy, przedmiotem której jest prawo majątkowe, nie ma znaczenia dla określenia źródła przychodów. Z treści art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »