Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.05.2015

WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy

Z uzasadnienia: Nie można uznać za prawidłowe stanowisko, że przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT pozwala tylko na jednokrotne przedłużenie terminu zwrotu podatku. Jeżeli czynności sprawdzające, kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe zostały przedłużone w związku z weryfikacją zasadność zwrotu podatku VAT, to organ podatkowy jest uprawniony do wydania dodatkowego postanowienia o przedłużeniu samego zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Należy jednak zaznaczyć, że skuteczne przedłużenie terminu możliwe jest jedynie przed jego wyekspirowaniem. Próba przedłużenia terminu po jego upływie nie będzie skuteczna.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Joanna Tarno Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Janicki Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.) Protokolant: Starszy asystent sędziego Paweł Pijewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika P. Urzędu Skarbowego Ł.-G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie wykazanej w rozliczeniu VAT-7 za październik 2013 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-G. - na podstawie art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 943.379,- zł za październik 2013 r. do czasu przewidywanego zakończenia weryfikacji rozliczenia, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż A Sp. z o.o. w dniu 4 listopada 2013 r. złożyła deklarację VAT-7 za październik 2013 r., w której po stronie podatku należnego wykazała: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 23% na wartość netto 1.678 zł i VAT 386 zł; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w kwocie 2.908.539 zł; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na wartość netto 158 zł i VAT 36 zł; natomiast po stronie podatku naliczonego: kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji w wysokości 419 zł; nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych w wysokości 5.520 zł i VAT 1.270 zł; nabycie towarów i usług pozostałych na wartość netto 4.096.140 zł i VAT 942.112 zł. Powstałą nadwyżkę podatku VAT w kwocie 943.379 zł zadeklarowano do zwrotu na rachunek bankowy w terminie przyspieszonym 25 dni, tj. do dnia 29 listopada 2013 r.

Organ podatkowy wskazał, iż przedmiotowy zwrot podatku przedłużono już dwukrotnie do dnia 30 września 2014 r. postanowieniami z dnia [...] r. i z dnia [...] r. Od dnia 17 lipca 2014 r. w A Sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie kontrolne przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące październik - grudzień 2013 r. W toku tego postępowania kontrolnego weryfikowana jest także zasadność zadeklarowanego prze Spółkę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w rozliczeniu za październik 2013 r.

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, iż na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej z dnia 13 listopada 2013 r., wszczął kontrolę podatkową w zakresie zwrotu bezpośredniego podatku od towarów i usług za październik 2013 r., prawidłowości rozliczenia podatku VAT za wrzesień 2013 r. oraz źródła pochodzenia towarów będących przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych. W kontrolowanym okresie, tj. w miesiącu październiku 2013 r. Spółka zadeklarowała wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na łączną wartość 2.908.538,75 zł na rzecz kontrahenta z Czech B s.r.o. Przedmiotem dostawy wg okazanych dokumentów było: 500 sztuk iPhone 5 16GB white UK na łączną wartość 224.000,00 EUR (tj. 934.931,20 PLN), 730 sztuk iPhone 5 16GB white UK na łączną wartość 327.040,00 EUR (tj. 1.364.999,55 PLN), 320 sztuk iPhone 5 16GB white UK na łączną wartość 145.600,00 EUR (tj. 608.608,00 PLN). Transakcje udokumentowane zostały fakturami VAT (invoice), dokumentami WZ protokołami odbioru towarów z magazynu C Sp. z o.o., a także dokumentami transportowymi CMR, z których wynika, że towary będące przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych dostarczone zostały do nabywcy w dniach następujących po dniach wystawienia faktur transportem własnym nabywcy. Towary handlowe, będące przedmiotem deklarowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych na rzecz ww. kontrahenta czeskiego, Spółka zakupiła od: D Sp. z o.o. z W. i E Sp. z o.o. z W.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przedstawił czynności jakie przeprowadził w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego (przesłuchano właścicieli firm na okoliczność zawarcia transakcji sprzedaży telefonów), a w celu sprawdzenia rzetelności ww. transakcji wewnątrzwspólnotowych za niezbędne uznano skorzystanie z uprawnień określonych w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej i w dniu 26 listopada 2013 r. wystąpił (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami) do administracji podatkowej Czech z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących zarówno szczegółów przedmiotowych transakcji, jak i samego kontrahenta czeskiego.

W odpowiedzi, przekazanej w dniu 2 kwietnia 2014 r., administracja podatkowa Czech wskazała m.in., że B s.r.o. potwierdził dostarczenie towarów, będących przedmiotem nabyć wewnątrzwspólnotowych od A Sp. z o.o. do pomieszczeń biurowych firmy F s.r.o. w O. Towary te zostały następnie sprzedane na rzecz kontrahentów, m.in. z Cypru, Francji, Łotwy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, w tym na rzecz G s.r.l., a jak ustalono firma G s.r.l. - zgodnie z dokumentacją przekazaną przez C Sp. z o. o. - brała udział w obrocie telefonami iPhone 5 16 GB w październiku 2013 r. Ponadto przekazując informacje dotyczące okoliczności transakcji, administracja podatkowa Czech wskazała, że B s.r.o. nie posiada pomieszczeń magazynowych, również nie ma wynajętych pomieszczeń oraz, że istnieje ryzyko, iż firma ta jest zaangażowana w transakcje mające na celu nadużycie warunków handlu wewnątrzwspólnotowego.

W dniu [...] r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.- G. zwrócił się do administracji podatkowej Czech o uzupełnienie ustaleń/informacji dotyczących transakcji z podmiotem czeskim. Jednakże do dnia wydania zaskarżonego postanowienia nie uzyskano odpowiedzi na ww. wniosek, a monit do czeskiej administracji podatkowej o udzielenie odpowiedzi przekazano, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w dniu 8 września 2014 r.

Organ podatkowy wystąpił także z wnioskami o przeprowadzenie czynności sprawdzających u dostawców towarów na rzecz Spółki A, w celu potwierdzenia transakcji nabyć przedmiotowych telefonów, które wygenerowały podatek naliczony stanowiący podstawę zwrotu w rozliczeniu VAT za październik 2013 r. oraz m.in. o ustalenie źródła pochodzenia towarów, okoliczności transakcji, a także przekazanie informacji dotyczących kontrahentów. W związku z pozyskanym materiałem dowodowym wskazującym na magazynowanie sprzedanych przez A Sp. z o.o. na rzecz B s.r.o. telefonów w pomieszczeniach C Sp. z o.o. podjęte zostały działania zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności związanych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »