Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

07.03.2018

WSA. Podatek od nieruchomości: Garaż garażowi nierówny

Hala garażowa wyodrębniona jako lokal o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, stanowiącym odrębną nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania nie dzieli losu całego budynku, w tym także mieszkalnego. Przedmiotem podatku jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość, a nie budynek mieszkalny. W sytuacji gdy udział we własności lokalu (hali garażowej), jak i gruntu przynależy (jest we władaniu) do przedsiębiorcy, to zasadne jest przyjęcie ustalenia, że jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego objęty jest wyższą stawką podatku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] r nr [...] w przedmiocie podatku do nieruchomości za 2016 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta P. decyzją z [...] listopada 2016r., nr [...] na podstawie art. 13 § 1 pkt 1, art. 21 § 1 pkt 1, § 3, art. 47 § 3, art. 51 § 1, art. 53 § 1 i § 4 oraz art. 207 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: "O.p."), art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4a, art. 4 ust, 1 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) i pkt 2 lit. a) i b), art. 6 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm., dalej: "u.p.o.l.") oraz Uchwały Nr XIX/252/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 9 listopada 2015 r., poz. 6595, dalej: "uchwała Rady Miasta Poznania") określił spółce G. - P. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: "spółka", "podatnik") zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2016 w wysokości [...] zł, (po zaokrągleniu), na który składa się:

 • podatek w kwocie [...]zł obliczony dla [...] m2 powierzchni budynków mieszkalnych,
 • podatek w kwocie [...]zł obliczony dla [...] m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podatek w kwocie [...]zł obliczony dla [...] m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podatek w kwocie [...]zł obliczony dla [...] m2 powierzchni gruntów pozostałych.

Z uzasadnienia wynika, że spółka jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni [...] m2, dla którego Sąd Rejonowy w P. prowadzi KW [...], położonego w P. przy ul. [...] nr [...]. Do lokalu przynależy udział [...] części w prawie wieczystego użytkowania działki o numerze geodezyjnym [...] i powierzchni całkowitej [...] m2 tj. [...] m2. Ponadto spółka posiada udział [...] części w lokalu niemieszkalnym hali garażowej położonej pod ww. adresem o powierzchni [...] m2, dla której Sąd Rejonowy w P. prowadzi KW [...]

Spółka [...] stycznia 2016 r. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości na 2016 r., w której do opodatkowania oprócz lokalu mieszkalnego i przynależnego do niego gruntu wykazano udział w hali garażowej.

W związku z wątpliwościami, co do wysokości hali garażowej oraz zastosowanej dla jej opodatkowania stawki jak dla gruntów i budynków pozostałych, organ podatkowy wezwał spółkę do złożenia korekty deklaracji, poprzez zastosowanie stawek jak dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz złożenia wyjaśnień co do wysokości przedmiotowego lokalu. W odpowiedzi na wezwanie podatnik [...] marca 2016 r. złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r., w której skorygował wysokość udziału w hali garażowej, nie zmieniając jednak wysokości stawek.

Mimo wezwań organu podatkowego z [...] marca 2016 r. i [...] września 2016 r. do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r., poprzez zastosowanie stawki jak dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do opodatkowania udziału w hali garażowej, podatnik nie złożył żądanej korekty deklaracji.

W związku z powyższym Prezydent Miasta P. postanowieniem z [...] października 2016 r. nr [...] wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2016 r. W celu prawidłowego określenia wysokości zobowiązania za 2016 r. organ podatkowy dokonał sprawdzenia elektronicznej księgi wieczystej [...], a także zapisów w ewidencji gruntów. Na podstawie przeanalizowanych danych potwierdził, że spółka jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni [...] m2, do którego przynależy udział w gruncie - [...] m2. Ponadto na podstawie zapisów elektronicznej księgi wieczystej [...] [...] ustalił, że spółka pozostaje współwłaścicielem w udziale [...] części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny halę garażową o powierzchni użytkowej [...] m2, do której przynależy udział w gruncie [...] m2. Zatem posiada [...] m2 powierzchni użytkowej lokalu niemieszkalnego hali garażowej, do której przynależy udział w gruncie [...] m2.

Na podstawie zgromadzonego materiału oraz pisma spółki z [...] października 2016 r., w którym oświadczyła, że na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystywana jest powierzchnia [...] m2 lokalu ustalił, że podstawy opodatkowania stanowią:

 • budynki mieszkalne o wysokości powyżej [...] m - [...] m2
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wysokości powyżej [...] m - [...] m2 tj. powierzchnia lokalu mieszkalnego zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej tj. [...] m2 oraz powierzchnia udziału w hali garażowej tj. [...] m2,
 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - [...] m2 tj. grunt przynależny do udziału w hali garażowej,
 • grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - [...] m2 tj. grunt przynależny do lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze fakt, iż lokal będący w posiadaniu spółki posiada funkcję mieszka...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »