Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.11.2015

WSA. Pawilon handlowy na dzierżawionej działce a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: O tym kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości przesądza dyspozycja art. art. 3 ust. 1 ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skarżący jako dzierżawca gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Fakt, że Skarżący jest właścicielem czy też posiadaczem pawilonu handlowego posadowionego na nieruchomości nie czyni go podatnikiem podatku od nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Irena Wesołowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Fabińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 października 2015 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 14 maja 2015 r. sygn. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 rok:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20 października 2014 r. Wójt Gminy umorzył postępowanie w sprawie ustalenia A. S. (dalej: Skarżący) podatku od nieruchomości za 2014 rok.

W następstwie wniesionego odwołania, decyzją z dnia 14 maja 2015 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy podał, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Skarżący złożył informację w sprawie podatku od nieruchomości w której wskazał, iż jest podatnikiem podatku od gruntów o pow. 26m2 związanych z działalnością gospodarczą oraz podatnikiem budynków o pow. 22,5m2. Podatek dotyczy działki nr [...] położonej przy ul. [...] w S.

W dniu 7 lipca 2014 roku Skarżący złożył korektę powyższej informacji w której wskazał wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na kwotę 2.000 złotych.

Do odwołania Skarżący dołączył umowę dzierżawy terenu zawartą z osobą fizyczną, fakturę VAT na kwotę 1000 złotych z tytułu dzierżawy przedmiotowego terenu, swoje oświadczenie, że jest właścicielem przenośnego kiosku handlowego oraz zgłoszenie zamiaru ustawienia tymczasowego obiektu budowlanego.

Jednocześnie organ odwoławczy zauważył, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. O opodatkowaniu nieruchomości decyduje zatem sposób zakwalifikowania nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Dlatego dla opodatkowania nie ma decydującego znaczenia fakt wykorzystywania nieruchomości lub dane wynikające z księgi wieczystej mające charakter informacyjny, lecz dane zawarte w ewidencji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt. II FSK 1586/2007, Lex Polonica nr 2015984). W związku z powyższym, punktem wyjścia dla organów podatkowych powinny być ustalenia wynikające przede wszystkim z ewidencji gruntów i budynków, których dane zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne winny stanowić podstawę wymiaru podatków.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. - dalej: u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »