Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.04.2016

WSA. Odliczanie VAT z faktur za najem lokali dla pracowników

Z uzasadnienia: Zwolnienie najmu lokali mieszkalnych ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę - w aspekcie ekonomicznym - najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem. Preferencją tą nie są natomiast objęte usługi wynajmu lokali mieszkalnych, których bezpośrednim celem nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celów gospodarczych, w tym zarobkowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, Sędziowie sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Protokolant starszy referent Karol Kodym, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w R. (poprzednio: A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 października 2014 r. nr IPPP1/443-778/14-2/JL w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w R. (poprzednio: A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w R. (poprzednio A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) dalej zwana "Skarżącą", złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu budynków mieszkalnych oraz opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia lokali pracownikom.

Z wniosku wynika, że Skarżąca jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów metalowych. Zawarła umowę najmu z właścicielem ogrodzonej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dalej "Budynek 1"; działka wraz z Budynkiem określana jest natomiast dalej jako "Nieruchomość 1"; właściciel Nieruchomości 1 określany jest jako "Wynajmujący"). Skarżąca wynajmuje cały budynek i przeznacza go na potrzeby mieszkaniowe swoich pracowników. W ten sposób zapewnia sobie możliwość zatrudniania pracowników nie tylko z najbliższej okolicy, ale również z innych rejonów kraju. Pozwala to Skarżącej na pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym Skarżąca wyraziła zainteresowanie wynajęciem od Wynajmującego kolejnego budynku mieszkalnego na takie same cele, jak Budynek 1. Wynajmujący planuje zatem wybudowanie takiego budynku ("Budynek 2") i zawarcie ze Skarżącą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem będzie Budynek 2. Skarżąca zaznaczyła, że Budynek 2 będzie miał charakter mieszkalny (będzie to budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11). W budynku będą się jednak znajdowały także lokale użytkowe, które Skarżąca będzie albo wynajmowała, albo będzie prowadziła w nich sprzedaż produkowanych towarów. Wynajmujący otrzymał indywidualną interpretację przepisów prawa, z której wynika, że świadczone przez niego usługi najmu są opodatkowane (nie podlegają zwolnieniu) od VAT (nr IPPP3/443-160/14-2/MKw z dnia 6 maja 2014 r.).

Skarżąca spytała: 1. Czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez Wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem Budynku 1?; 2. Czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez Wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem całego Budynku 2?; 3. Czy nieodpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych przez Skarżącą jego pracownikom stanowi czynność opodatkowaną VAT?

Zdaniem Skarżącej przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez Wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem Budynku 1, ponieważ usługi te związane są z działalnością opodatkowaną VAT, czyli sprzedażą artykułów metalowych. Będzie jej przysługiwało też prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez Wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem Budynku 2, ponieważ usługi te związane są z działalnością opodatkowaną VAT, czyli sprzedażą artykułów metalowych. W odniesieniu do pytania nr 3 wskazała, że w jej ocenie nieodpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych jej pracownikom nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 2 października 2014 r. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu Budynku 1 oraz Budynku 2 w części odpowiadającej lokalom mieszkalnym uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu Budynku 2 w części odpowiadającej lokalom użytkowym za prawidłowe.

Zaś w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia lokali pracownikom również za prawidłowe.

Minister Finansów w uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazał, że usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) dalej zwanej "u.p.t.u." pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »