Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.10.2015

WSA. Hipoteka a PIT od sprzedaży nieruchomości

Z uzasadnienia: Skoro celem zwolnienia podatkowego przewidzianego w ww. przepisach jest przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na pozyskanie przez podatnika innego lokalu mieszkalnego lub spłatę zaciągniętego przez niego kredytu, zaspokajającego jego potrzeby mieszkaniowe, to cel ten nie został spełniony, gdyż podatniczka środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkania faktycznie przeznaczyła na uregulowanie swoich wymagalnych wierzytelności, dłużnikiem których stała się w wyniku dokonanej czynności cywilnoprawnej (przystąpienia do długu).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Bolesław Stachura,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi J. D. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. J D złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W 2006 r. razem z synem (wtedy stanu wolnego) i ówczesnym mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, którego jedynym właścicielem w 2006 r. został syn. W 2007 r. skarżąca i jej ówczesny mąż zostali zwolnieni z zobowiązania kredytowego na wniosek syna. W 2010 r. wnioskodawczyni rozwiodła się i od tego czasu jest stanu wolnego. 29 stycznia 2011 r. syn (żonaty, ale mieszkanie pochodziło z majątku osobistego sprzed ślubu, posiadający podpisaną notarialnie umowę rozdzielności majątkowej od dnia ślubu w kwietniu 2009 r.) przekazał wnioskodawczyni w darowiźnie mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym. W związku ze zmianą właściciela, wnioskodawczyni zobowiązana była albo zaciągnąć zobowiązanie w banku, w którym dotychczas udzielony był kredyt, albo zaciągnąć kredyt w innym banku, tak aby spłacić ciążące na nieruchomości zobowiązanie (bank nie wyraził zgody na kredytowanie mieszkania przez syna, tj. osobę która nie była właścicielem). Ze względu na dążenie do gospodarności i uproszczoną procedurę w banku, wnioskodawczyni 1 lutego 2011 r. (tj. w chwili gdy była już jedyną właścicielką mieszkania) podpisała umowę przystąpienia do długu w ramach dotychczasowej (z 2006 r.) umowy kredytowej jako solidarny współkredytobiorca (umowa przystąpienia do długu w związku ze zmianą właściciela). Syn wnioskodawczyni pozostał jako współkredytobiorca ze względu na brak jej zdolności kredytowej do samodzielnego przejęcia zobowiązania, ale jedyną właścicielką mieszkania od chwili darowizny, tj. od 29 stycznia 2011 r. była wnioskodawczyni. Następnie, w czerwcu 2011 r. wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie za cenę [...] zł, spłacając jednocześnie na mocy aktu notarialnego z ceny sprzedaży pozostałą do spłacenia część kredytu hipotecznego w kwocie [...] zł, a na konto otrzymała pozostałą część zapłaty w kwocie [...] zł. Wnioskodawczyni otrzymała z banku zaświadczenie, że kredyt udzielony jej i synowi został w całości spłacony 24 czerwca 2011 r.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym, wnioskodawczyni zadała następujące pytania: "Jaką część kwoty spłaty kredytu hipotecznego wnioskodawczyni może zaliczyć na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ustawie i skorzystać ze zwolnienia podatkowego w tym zakresie? Czy jest to:

  • 50%, ponieważ mieszkanie od 2006 r. realizowało cel mieszkaniowy syna wnioskodawczyni, a dopiero od 2011 r. jej własny?
  • 50%, ponieważ w chwili sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni była jednym z dwóch współkredytobiorców?
  • 100%, ponieważ w chwili sprzedaży mieszkania realizowało ono cel mieszkaniowy wyłącznie wnioskodawczyni?"

Przedstawiając własną ocenę stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, wnioskodawczyni wskazała, że przystąpiła solidarnie do zadłużenia w 2011 r., będąc już jedyną właścicielką, przed dniem sprzedaży mieszkania i na dzień sprzedaży realizowało ono wyłącznie jej cel mieszkaniowy. Według niej, nie ma znaczenia ilu było współkredytobiorców, gdyż dla ustalenia przesłanek zwolnienia podatkowego istotne jest czyj cel mieszkaniowy realizuje kredyt hipoteczny w chwili jego spłaty, a nie ilu ma współkredytobiorców. Stanowisko to, w ocenie wnioskodawczyni, potwierdzone zostało w interpretacji nr [...]. Zdaniem wnioskodawczyni, za dzień zaciągnięcia zobowiązania należy przyjąć moment przystąpienia przez nią do kredytu w lutym 2011 r., gdyż przystąpienie do kredytu miało charakter technicznej realizacji zaciągnięcia kredytu. Równoważnie mogła razem z synem zaciągnąć nowy kredyt, aby kupić od syna część mieszkania przypadającą na kredyt zaciągnięty w 2006 r., całkowicie go spłacając, a następnie pozostałą część przypadającą na spłaconą część kredytu otrzymać w darowiźnie. Uzyskanie nowego kredytu, po to tylko żeby spłacić kredyt zaciągnięty wcześniej, w sytuacji gdy grono współkredytobiorców pozostałoby takie samo, nie miałoby żadnego uzasadnienia ekonomicznego i wygenerowałoby tylko niepotrzebne dodatkowe koszty, a ustawodawca nie ogranicza i nie precyzuje w żaden sposób sposobu zaciągnięcia zobowiązania. Jako współkredytobiorca, dokonujący całkowitej spłaty kredytu, wnioskodawczyni wykonywała ciążące na niej (wynikające z umowy kredytowej i oświadczenia o przystąpieniu do długu oraz aneksu do umowy kredytowej) zobowiązanie wobec banku, bowiem kredyt, w którym była dłużnikiem a bank wierzycielem, miał charakter zobowiązania solidarnego. Z istoty solidarnej odpowiedzialności dłużników, uregulowanej w art. 366 Kodeksu cywilnego, wynika, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (banku) wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Każdy z dłużników solidarnych odpowiada za całość długu, a nie tylko za jego część. W opisie przedstawionym we wniosku, wnioskodawczyni spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu uzyskania korzyści przez syna, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu. W ocenie wnioskodawczyni, nie mogła sprzedać mieszkania bez spłaty ciążącego na nim zobowiązania. Kwoty przeznaczonej na spłatę kredytu wnioskodawczyni nie otrzymała na konto, gdyż została ona zapłacona przez stronę kupującą bezpośrednio do banku na mocy podpisanej umowy sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający z upoważnienia Ministra Finansów, 15 grudnia 2014 r. wydał interpretację indywidualną nr [...], w której stanowisko wnioskodawczyni uznał za nieprawidłowe. Po przytoczeniu obowiązujących w sprawie przepisów prawa, organ stwierdził, że kredyt hipoteczny, o którym mowa we wniosku, został zaciągnięty w 2006 r. na zakup mieszkania, którego nabywcą i właścicielem został syn wnioskodawczyni. Tym samym, w chwili zaciągania kredytu był on zaciągany na realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych, a nie potrzeb mieszkaniowych wnioskodawczyni. Przystąpienie do długu, w związku ze zmianą właściciela, nie zmieniło celu, na jaki zawierana była umowa kredytowa. Natomiast, wydatkowanie przez wnioskodawczynię środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup, nie daje podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 ze zm. - dalej zwanej: "u.p.d.o.f."), bowiem wnioskodawczyni nie zaciągnęła kredytu na własne cele mieszkaniowe. Jego spłaty dokonała jako osoba, która przystąpiła do długu, w ramach dotychczasowej umowy kredytowej. Natomiast, w świetle art. 21 ust. 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »