Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.09.2016

WSA. Formularz SD-Z2 jest jedyną formą zgłoszenia darowizny?

Z uzasadnienia: Zgłoszenie darowizny w innej formie niż na dokonanym formularzu, nie może przesądzać o niespełnieniu warunków do uzyskania zwolnienia na podstawie art. 4 a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdy zostają spełnione określone w tym przepisie ustawowe warunki uzyskania zwolnienia, to jest gdy: darowizna jest dokonana w kręgu osób tam wymienionych, nie budzi wątpliwości fakt dokonania określonej darowizny w określonym czasie, właściwy naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje informację o tej darowiźnie w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kobylski, Sędzia WSA Cezary Kosterna (sprawozdawca), Protokolant Sekretarz sądowy Karolina Kaca, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi B. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...];
  2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w [...] na rzecz skarżącej B. B. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi Pani B. B. (dalej: skarżąca) jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. (dalej: Dyrektor IS lub organ odwoławczy) nr [...] z [...] sierpnia 2015 r. Decyzją tą Dyrektor IS utrzymał w mocy po rozpatrzeniu odwołania decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: Naczelnik US) z [...] czerwca 2015 r. ustalającą skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadku i darowizn w kwocie [...] zł.

Pierwsza decyzja Naczelnika US z [...] stycznia 2015 r. wydana w tej sprawie, na skutek odwołania skarżącej została uchylona decyzją Dyrektora IS w W. z [...] kwietnia 2015 r. z przyczyn formalnych, to jest ze względu na to, że była wydana w oparciu o dowody, które nie były formalnie włączone do akt sprawy.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy zostały wydane decyzje będące przedmiotem postępowania w tej sprawie.

Podstawą faktyczną decyzji obu instancji było ustalenie, że skarżąca otrzymała w dniu [...] stycznia 2014 r. dokonaną przelewem bankowym darowiznę w kwocie [...] zł od swojej matki L. M. Jednak w ocenie organów do darowizny tej nie miało zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 4a ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zmianami, dalej: ustawa p.s.d.) i zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy p.s.d. nabycie tej darowizny podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. W związku z tym wysokość podatki ustalono na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 3 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy p.s.d. w wysokości [...] zł. Organy obu instancji jako podstawę swych decyzji przyjęły następujący stan faktyczny: Skarżąca w dniu [...] października 2014 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w G. na formularzu SD-Z2 zgłoszenie o nabyciu przedmiotowej darowizny wraz z dowodem przelewu kwoty darowizny. Pismem z [...] października 2014 r. skarżąca złożyła wyjaśnienie, że w dniu [...] kwietnia 2014 r. poinformowała urząd skarbowy o darowiźnie składając doroczne oświadczenie majątkowe jako dyrektor szkoły w P. [...], a pismo z [...] października 2014 r. to jedynie pismo uzupełniające tę informację. Uznając, że skarżąca nie złożyła w stosownej formie zawiadomienia o darowiźnie w 6-miesiecznym terminie od jej otrzymania, Naczelnik US w decyzji z [...] czerwca 2015 r. dokonał ustalenia zobowiązania podatkowego.

Skarżąca w odwołaniu od decyzji Naczelnika US podniosła, że złożyła zawiadomienie o darowiźnie w zeznaniu majątkowym złożonym [...] kwietnia 2014 r., a więc w wymaganym dla uzyskania zwolnienia terminie. Uważała, że takie zgłoszenie jest wystarczające. Poinformowała, że pieniądze z darowizny przeznaczyła na prace wykończeniowe jej domu, w którym zamieszkała również jej matka. Powołując się na trudną sytuację materialną wniosła o umorzenie zobowiązania podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaskarżoną skargą w niniejszym postępowaniu, decyzją potwierdził przedstawione wyżej ustalenia faktyczne Naczelnika US. Przedstawił wykładnię przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie. Stwierdził, że w celu uzyskania zwolnienia od podatku należało dokonać zgłoszenia darowizny zgodnie z wymogami wydanego na podstawie art. 4a ust. 5 rozporządzenia. Natomiast oświadczenie majątkowe skarżącej nie spełniało tego wymogu, gdyż było to oświadczenie składane zgodnie z wymogami art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a ponadto skoro takie oświadczenia składa się według stanu na koniec poprzedniego roku, to skarżąca przedwcześnie ujawniła w nim przedmiotowa darowiznę.

Skarżąca wniosła ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »