Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.07.2016

WSA. Darowizna majątku firmy na rzecz członka rodziny

Z uzasadnienia: Skoro w związku z nabyciem nieruchomości, będącej przedmiotem darowizny Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, planowana darowizna tej nieruchomości na rzecz brata nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że do czasu dokonania ww. darowizny Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ewentualnym ulepszeniem przedmiotowej nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Małgorzata Niedobylska Sędziowie NSA Jerzy Solarski WSA Jarosław Szaro / spr./ Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016 r. sprawy ze skargi J. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej [...], działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy:

  • w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe,
  • w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

Jak wynika z akt sprawy, J. M. przedstawił we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 17 września 2015 r. W dniu 8 październiku 2015 r. nabył nieruchomość zabudowaną budynkiem z lat 70. W drodze umowy sprzedaży. Od nabycia nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż transakcja była zwolniona z podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe - towar używany). Nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT ze stawką ZW.

Nieruchomość jest wykorzystywana na cele produkcyjne, usługowe, biurowe i handlowe. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Została wpisana przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych i nie stanowi towaru handlowego. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać budynek do celów opodatkowanych podatkiem VAT - wynajem lokali niemieszkalnych oraz dokonać pewnych modernizacji. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej.

W 2002 r. został natomiast przeprowadzony generalny remont, który stanowił ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Remont wykonał któryś z poprzednich właścicieli nieruchomości. Po generalnym remoncie budynek nie został już w żaden sposób ulepszony w wartości równej lub większej niż 30%.

W przyszłości Wnioskodawca nie wyklucza dokonania darowizny ww. nieruchomości na rzecz brata. W momencie darowizny obiekt będzie budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i PKOB (symbol 1230 i 1220). Wnioskodawca nie wykorzystywał budynku na cele mieszkaniowe ani na inne cele prywatne. Brak jest możliwości wykorzystania budynku dla celów mieszkalnych.

Najprawdopodobniej oddanie budynku do użytkowania nastąpiło w 1996 r. Przed Wnioskodawcą budynek miał kilku różnych właścicieli.

Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w latach 90, gdy firma A. S.A. kupiła tę nieruchomość od syndyka B. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło poprzez najem przez właściciela poprzedniego, co nastąpiło w 2001 r.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku a jego darowizną upłynie długi czas ok. dwudziestoparoletni.

Budynek był przedmiotem umów najmu. Pierwsza taka umowa została zawarta ok 2001-2002 r.

Grunt, na którym stoi budynek jest w wieczystym użytkowaniu i stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość składa się z działek o nr 1519/25, 1519/41, 1519/44. Powierzchnia zabudowy to 1.353,76 m2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy przekazanie na rzecz brata w formie darowizny przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości jest czynnością opodatkowaną podatkiem do towarów i usług stawką ZW czy może nie podlega podatkowi VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna nieruchomości zabudowanej budynkiem, przy nabyciu której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie podlega podatkowi od towarów i usług.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizna pozostaje poza zakresem obowiązywania ustawy o VAT i przedmiotowa darowizna nieruchomości w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ale ze stawką ZW, tym bardziej, że podatnik nie korzystał nigdy z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem i posiadaniem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej.

Minister Finansów w opisanej na wstępie interpretacji uznał, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

  • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości nie podlega opodatkowaniu,
  • nieprawidłowe w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku.

W uzasadnieniu organ podatkowy stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »