WSA. Ciężar dowodu przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów

Zadaniem organów podatkowych jest takie ustalenie stanu faktycznego, aby odpowiadał on rzeczywistości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, wiążące się z właściwym zastosowaniem odpowiednich norm materialnoprawnych, uzależnione jest od uprzedniego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania materiału dowodowego oraz jego rozpatrzenia i swobodnej oceny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu organ podatkowy podał, że w latach 2009-2013 podatnik wraz z synem dokonał sprzedaży 12 niezabudowanych działek, które powstały w wyniku podziałów działki nabytej w 2007 r. Zdaniem organu transakcje sprzedaży działek nastąpiły w celach zarobkowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącej źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.f.), a nie źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy.

Do wyliczenia przypadających na podatnika kosztów uzyskania przychodów organ pierwszej instancji przyjął, na podstawie informacji przekazanej przez bank, kwotę stanowiącą sumę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie działki. W wyniku wniesionego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika US i obniżył zobowiązanie podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor skorygował rozliczenie dokonane przez Naczelnika w zakresie kosztów uzyskania przychodów wskazując, że do kosztów tych należało zaliczyć także koszty nabycia zbytych działek (według cen zakupu) oraz część kosztów udokumentowanych dopiero w toku postępowania odwoławczego (faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na: usługi geodezyjne, przyłącze kablowe, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, wykonanie dokumentacji budowlanej). Organ odwoławczy nie uwzględnił jedynie wydatku udokumentowanego fakturą za "usunięcie kolizji słupów na działce". Dyrektor zwrócił uwagę, że faktura ta nie wykazuje związku z przychodami uzyskanymi przez podatnika ze sprzedaży działek.

Na powyższą decyzję Dyrektora podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który oddalił ją.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA.

NSA uznał za zasadny zarzut nieuznania za koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku na usunięcie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »