Wpłata na rachunek wirtualny nie wyłącza kosztów

Wirtualny rachunek bankowy pełni funkcję podrachunku względem rachunku właściwego dostawcy. Ostatecznie środki pieniężne trafiają na bankowy rachunek rozliczeniowy dostawcy VAT (rachunek główny). Oznacza to tym samym, że wirtualny rachunek bankowy ma charakter rachunku pośredniego umożliwiającego dostawcy VAT identyfikację wpłacającego (odbiorcy usług) i bieżące rozliczanie dokonywanych wpłat przypisanych temu odbiorcy usług. W istocie zatem dokonywana wpłata za pośrednictwem rachunku wirtualnego dokonywana jest na rachunek bankowy podatnika VAT ujawniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT. Dostawcy w związku z dostawami towarów lub świadczeniem usług na rzecz spółki przypisali jej indywidualne numery rachunków bankowych (tzw. wirtualne rachunki bankowe), które połączone są z numerem rachunku bankowego dostawców, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego (dalej: bankowy rachunek rozliczeniowy). Bankowy rachunek rozliczeniowy będzie zgłoszony w wykazie, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast numery wirtualnych rachunków bankowych jako nie będące bankowymi rachunkami rozliczeniowymi, nie będą zgłoszone celem ujawnienia w tym wykazie. W ramach usługi świadczonej przez banki (zwanej systemami identyfikacji masowych płatności), dostawcy mają możliwość przypisywania poszczególnym odbiorcom ich usług lub towarów indywidualne numery wirtualnych rachunków bankowych, co umożliwia dokonywanie automatycznego księgowania przez dostawców wpłat otrzymywanych od tych odbiorców. Po dokonaniu przez spółkę przelewu na tzw. wirtualny rachunek bankowy dostawcy środki pieniężne trafiają na rachunek bankowy, na którym dostawca może tymi środkami dysponować, tj. na bankowy rachunek rozliczeniowy. Spółka będzie więc dokonywała na rzecz dostawców wpłat na wirtualny rachunek bankowy, nie podlegający zgłoszeniu przez dostawcę zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka chciał wiedzieć, czy dokonując płatności na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (gdyż nie jest rachunkiem bankowym, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego), będzie mogła wydatek, którego dotyczy ta płatność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, ale spółka nie była zadowolona z jej treści i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. WSA uchylił skarżoną interpretację wyrokiem z 13 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Op 529/19. Natomiast NSA wyrokiem z 27 stycznia 2023 r. sygn. akt II FSK 1561/20 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS.

 

 

Uwzględniając ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach Dyrektor KIS ponownie rozpatrzył wniosek spółki o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdził, że stanowisko, które przedstawiła spółka we wniosku jest prawidłowe:

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »