Wpłata na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie podatników VAT - MF wyjaśnia

Chcąc uniknąć tych negatywnych konsekwencji w związku z dokonaniem wpłaty na rachunek spoza wykazu nabywca powinien zweryfikować wskazany rachunek do zapłaty, czy jest zamieszczony w wykazie. W przypadku płatności na rachunek spoza wykazu powinien o tym rachunku powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin wskazany w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, jako termin materialnoprawny, nie podlega przywróceniu. Z kolei podpisanie zawiadomienia ZAW-NR jest możliwe nie tylko przez pełnomocnika szczególnego (zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa), ale i pełnomocnika ogólnego.

Interpelacja nr 1307 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe niewidniejące w wykazie podatników VAT

Szanowny Panie Ministrze!

Wiele niejasności narosło wokół skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe niewidniejące w wykazie podatników VAT zwanym potocznie „białą listą”. Tylko część wątpliwości interpretacyjnych rozwiały opublikowane pod koniec ubiegłego roku objaśnienia podatkowe.

Mając na względzie powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jaki sposób rozumieć należy mechanizm odpowiedzialności solidarnej unormowany w art.117ba § 1 Ordynacji podatkowej oraz ograniczenia w księgowaniu wydatków do kosztów podatkowych stosownie do art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 22p ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku umowy faktoringu odwrotnego? Czy w opisanym modelu faktoringu odbiorca ponosi negatywne skutki wpłaty dokonanej przez faktora na rachunek bankowy dostawcy niezamieszczony na „białej liście”, od których może ustrzec się wyłącznie poprzez złożenie zawiadomienia opisanego w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej?
 2. Czy termin określony w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej podlega przywróceniu, czy też jego przekroczenie wiąże się z nieodwracalnymi negatywnymi skutkami podatkowymi?
 3. Czy dopuszczalne jest uznanie formularza ZAW-NR za deklarację w rozumieniu Ordynacji podatkowej i upoważnienie do jego składania na podstawie pełnomocnictwa do składania deklaracji opisanego w art. 80a Ordynacji podatkowej?
 4. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o wyjaśnienie czy jest możliwe upoważnienie do składania zawiadomienia unormowanego w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej na podstawie pełnomocnictwa szczególnego obejmującego składanie nieokreślonej liczby zawiadomień w imieniu mocodawcy, czy też każde pełnomocnictwo szczególne musi zawierać szczegółowy wykaz rachunków, do których będą składane zawiadomienia?
 5. Czy w świetle przepisów przejściowych, w przypadku płatności, w stosunku do której polecenia przelewu dokonano w 2019 r., natomiast realizacja płatności przez bank oraz ujęcie wydatku w kosztach podatkowych miałyby nastąpić w 2020 r., ograniczenia we wspomnianych art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22p ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdują zastosowanie?
 6. Czy w razie wpłaty na rachunek spoza „białej listy”, w przypadku, gdy wpłacającym jest spółka osobowa niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, wystarczające dla prawa zaliczenia wydatku do kosztów jest złożenie zawiadomienia z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej wyłącznie przez wspomnianą spółkę, bez konieczności ponawiania go przez jej wspólników?

Poseł Tomasz Rzymkowski

8 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1307 w sprawie skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe niewidniejące w wykazie podatników VAT

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przesłaną interpelacją nr 1307 Pana Tomasza Rzymkowskiego Posła na Sejm RP w sprawie skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe niewidniejące w wykazie podatników VAT, uprzejmie informuję.

Ad. 1.

W sytuacji, w której nabywca towarów lub usług dokonuje płatności należności do faktora, w związku z przeniesieniem przez dostawcę praw do wierzytelności za dostawę towarów lub usług na faktora, zgodnie z zawartą umową, nabywca powinien dokonać płatności na rachunek zamieszczony w wykazie podatnikó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »