Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.05.2015

Wpłata do TBS jako wydatek na cele mieszkaniowe

Pytanie podatnika: Czy kwotę przeznaczoną na objęcie udziału w TBS Sp. z o.o. nierozerwalnie związanego z wynajęciem mieszkania i możliwością jego wykupu na własność po 15 latach, można uznać za kwotę przeznaczoną na cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 2 marca 2015 r., Nr IPTPB2/415-662/14-2/AKr, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 2 marca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 10 marca 2015 r.). W dniu 17 marca 2015 r. (data nadania - 16 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W związku z tym, że zdarzenie przyszłe nie zostało przedstawione w sposób wyczerpujący Organ wezwał Wnioskodawczynię ponownie do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 marca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 23 marca 2015 r.). W dniu 30 marca 2015 r. (data nadania - 27 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni w dniu 16 kwietnia 2014 r. aktem notarialnym nabyła prawo do objęcia udziału w kwocie 98 950 zł i przystąpienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Z. oraz podpisała umowę najmu z Towarzystwem. Mówiąc w języku potocznym nabyła mieszkanie w TBS. Jednakże nabycie to nastąpiło w „nowej formule” niezwiązanej z obostrzeniami wynikającymi z art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 133, poz. 654) oraz nie na zasadach partycypacji, a na zasadach wolnorynkowych. Po upływie 15 lat trwania umowy najmu zgodnie z treścią aktu notarialnego będzie istniała możliwość sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 marca 2015 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. nabyła prawo do objęcia udziału, a w dniu 16 grudnia 2014 r. objęła te udziały. W momencie pisania wniosku Wnioskodawczyni nabyła jedynie prawo do objęcia udziałów gwarantujące ich objęcie, co nastąpiło po dacie wysłania wniosku. W dniu 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła prawo do udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 4 kwietnia 2014 r., który stanowił masę spadkową po zmarłym mężu, położonego przy ul. P., w Ł. W celu nabycia udziałów Wnioskodawczyni dokonała wpłaty pieniężnej w kwocie 98 950 zł na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przed nabyciem w dniu 16 kwietnia 2014 r. prawa do objęcia udziałów, Wnioskodawczyni dokonała w dniu 4 kwietnia 2014 r. odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego za kwotę 161 000 zł, położonego przy ul. P. w Ł. Zbycie to nastąpiło umową sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w formie aktu notarialnego zawartego przed Notariuszem. Nabycie ww. lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2013 r. w formie dziedziczenia ustawowego spadku po zmarłym mężu W. M. aktem notarialnym z dnia 26 kwietnia 2013 r. W kręgu spadkobierców znaleźli się Wnioskodawczyni oraz dwaj synowie zmarłego. Wnioskodawczyni przyjęła spadek wprost, a dwaj synowie go odrzucili. Zmarły w chwili śmierci był żonaty z Wnioskodawczynią, nikogo nie przysposobił i nie miał dzieci pozamałżeńskich, w związku małżeńskim nie była orzeczona separacja. Lokal mieszkalny przy ul. P. w Ł., został zakupiony przez zmarłego męża w dniu 7 sierpnia 1978 r. i stanowił wspólnotę majątkową Wnioskodawczyni i zmarłego męża - w związku małżeńskim nie było orzeczonej odrębności majątkowej. Wobec powyższego udziału w ww. spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni posiadała od dnia 7 sierpnia 1978 r., a pozostały udział #189; w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabyła w wyniku dziedziczenia w dniu 26 kwietnia 2013 r. Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 marca 2015 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że zakup w dniu 7 sierpnia 1978 r. przez męża Wnioskodawczyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. P. w Ł., nastąpił do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawczyni i Jej męża. Nigdy w małżeństwie nie była orzeczona separacja, ani odrębność majątkowa. Wnioskodawczyni wskazała również, że mąż (spadkodawca) zmarł w dniu 19 marca 2013 r., a datę śmierci męża potwierdza akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Ł. w dniu 25 marca 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwotę 98 950 zł przeznaczoną na objęcie udziału w TBS w Z. Sp. z o.o. nierozerwalnie związanego z wynajęciem mieszkania i możliwością jego wykupu na własność po 15 latach, można uznać za kwotę przeznaczoną na cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, objęcie udziałów w kwocie 98 950 zł stanowi cel mieszkaniowy określony w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Wynika to z faktu, że udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego nie był sprzedawany na zasadach partycypacji. W nowej formule Towarzystwo Budownictwa Społecznego sprzedawało lokale mieszkalne na zasadach wolnorynkowych bez obostrzeń wynikających z art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654). Ponadto Wnioskodawczyni może wykupić od TBS po 15 latach mieszkanie na własność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma mie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »