Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.09.2012

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w PIT

Z uzasadnienia: Wartość udziału w spółce komandytowej, jako spółce osobowej, nie jest ceną wniesionego wkładu, albo też kwotą należną z tytułu wniesionego wkładu, jest bowiem przekształceniem wkładu w udział, z tytułu którego wspólnik uczestniczy w spółce. Gdyby wartość udziału objętego w spółce osobowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego stanowić miała przychód, prawodawca uwzględniłby to w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednak o spółkach osobowych nie stanowi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędziowie: NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 753/10 w sprawie ze skargi P. T. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 753/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi P.T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w W.), z dnia 14 grudnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną interpretację.

Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez Sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym:

Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2009 r. P. T. (dalej: "skarżący") wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że strona skarżąca zamierza, wraz z dwiema osobami, utworzyć spółkę komandytową. Skarżący wyjaśnił, iż prowadzi już, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych. Pozostali wspólnicy zamierzają dokonać wniesienia wkładu pieniężnego do spółki komandytowej, natomiast skarżący planuje wnieść do spółki wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. prawo majątkowe do witryny internetowej, ewentualnie w postaci prawa majątkowego do witryny internetowej. W skład prawa majątkowego do witryny internetowej wchodzą: prawo do rejestracji domen umożliwiające wyłączne korzystanie z unikalnego adresu internetowego i identyfikującego określone funkcjonalności, usługi witryny internetowej, autorskie prawo majątkowe do oprogramowania decydującego o funkcjonalności witryny internetowej oraz autorskie prawo majątkowe do tekstów i obrazów graficznych zapewniających komunikację z użytkownikami witryny. Prawo majątkowe do witryny internetowej stanowi zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych autorskie prawo majątkowe w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: "u.p.d.o.f."). Następnie wskazano, że po dokonaniu rejestracji domeny internetowej w urzędzie patentowym powstanie prawo w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Prawo majątkowe do witryny internetowej powstało w ramach i w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą - nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po wniesieniu przez wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej dotychczasowa działalność gospodarcza będzie kontynuowana i rozszerzana w ramach tej spółki.

W związku z powyższym skarżący zadał pytanie: czy prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 u.p.d.o.f., art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 u.p.d.o.f. oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 u.p.d.o.f., w razie wniesienia przez wnioskodawcę do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa albo prawa majątkowego do witryny internetowej, nie powstanie u wnioskodawcy przychód ze źródeł przychodów - odpowiednio - "pozarolnicza działalność gospodarcza", "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych, niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c)" oraz "inne źródła".

Według skarżącego w razie wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa albo prawa majątkowego do witryny internetowej, nie powstanie u niego przychód ze źródeł przychodów wyżej wymienionych. Skarżący wywiódł z treści art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą do spółki osobowej, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesienie to nie wiąże się z "odpłatnym zbyciem" tego wkładu. W wypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, zdaniem wnioskodawcy, nie można mówić również o przychodzie rozumianym jako "kwoty n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »