Większa ochrona klientów podmiotów rynku finansowego

Głównym celem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego oraz edukacji finansowej polskiego społeczeństwa.

 

Do zasadniczych zmian wprowadzanych przez ustawę należy zaliczyć:

 1. rozszerzenie katalogu podmiotów rynku finansowego dochodzących roszczeń od ubezpieczycieli, których interesy może Rzecznik reprezentować, o spadkobierców posiadających interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia;
 2. rozszerzenie kompetencji edukacyjnych i informacyjnych Rzecznika Finansowego poprzez wskazanie, że inicjowanie i organizowanie tego rodzaju działalności ma na celu zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa (a nie tylko jak dotychczas klientów podmiotów rynku finansowego), w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwych zagrożeń występujących w tych dziedzinach;
 3. wprowadzenie wyraźnej podstawy normatywnej do współpracy Rzecznika Finansowego z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw konsumentów, oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw konsumentów;
 4. rozszerzenie kompetencji procesowych Rzecznika Finansowego poprzez:
  1. możliwość wnoszenia przez Rzecznika Finansowego pozwów w sprawach cywilnych na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego lub wstąpienia do toczącego się postępowania cywilnego, jeżeli według oceny Rzecznika Finansowego wymaga tego ochrona praw klientów podmiotu rynku finansowego, z wyłączeniem postępowań przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; w aktualnym stanie prawnym Rzecznik Finansowy może wytoczyć powództwo lub wziąć udział w postępowaniu, za zgodą powoda, tylko w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. umożliwienie Rzecznikowi Finansowemu wnoszenia pozwów w postępowaniu grupowym w charakterze reprezentanta grupy w odniesieniu do roszczeń klientów podmiotu rynku finansowego lub roszczeń osób fizycznych wynikających z umowy o świadczenie usług lub wykonywania czynności na rzecz osoby fizycznej przez instytucję finansową w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
 5. zmiany w zasadach nakładania przez Rzecznika Finansowego administracyjnych kar pieniężnych między innymi poprzez:
  1. podniesienie maksymalnej wysokości kary pieniężnej nakładanej przez Rzecznika Finansowego na podmioty rynku finansowego za niewykonanie przez te podmioty określonych obowiązków nałożonych na nich przez ustawę w stosunku do klientów podmiotów rynku finansowego w związku z rozpatrywaną reklamacją lub do Rzecznika z 100 000 zł do 1 000 000 zł,
  2. wprowadzenie możliwości nałożenia przez Rzecznika Finansowego kary pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł również na inny podmiot, niebędący podmiotem rynku finansowego, do którego Rzecznik Finansowy zwrócił się o określone informacje lub dokumenty, ponieważ działalność tego podmiotu wiąże się z rozpatrywaną przez Rzecznika sprawą; kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona za niezajęcie przez ten podmiot w ustawowym terminie stanowiska lub za nieprzekazanie żądnych przez Rzecznika informacji i dokumentów, to jest za naruszenie obowiązku z art. 31 ustawy;
  3. wprowadzenie możliwości nałożenia przez Rzecznika Finansowego kary pieniężnej na podmiot ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »