Wiążące informacje - zmiany od 1 lipca 2023 r. (SLIM VAT 3)

Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) nie podlega opłacie. 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA). Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.

 

Konsolidacja

Istotą konsolidacji jest przekazanie Dyrektorowi KIS kompetencji do prowadzenia postępowań w zakresie wszystkich wiążących informacji:

 • wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP),
 • wiążącej informacji stawkowej (WIS) – tak jak dotychczas,
 • wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Tym samym od 1 lipca 2023 r. Dyrektor KIS przejmuje w tym zakresie kompetencje następujących organów:

 • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA,
 • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT oraz WIA w II instancji,
 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT w II instancji.

Konsolidacja wiążących informacji nie wpływa natomiast na sposób składania wniosków o wydanie poszczególnych wiążących informacji.

Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r.:

- wnioski o wydanie WIA oraz inną korespondencję dotyczącą WIA należy kierować pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub wykorzystując profil zaufany przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:

/KIS/wnioski

Szczegółowe informacje dotyczące WIA

wnioski o wydanie WIP oraz inną korespondencję dotyczącą WIP należy kierować wyłącznie pocztą tradycyjną do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

Szczegółowe informacje dotyczące WIP

- złożenie wniosku o udzielenie WIT oraz odwołania od wydanych WIT możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Szczegółowe informacje dotyczące WIT

 

Zmiany – ujednolicenie zasad wydawania i stosowania WIS i WIA

 

Przepisy zmienione w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące WIS, m.in.:

Kto może wystąpić z wnioskiem o WIS

Oprócz podmiotów wymienionych dotychczas w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, z wnioskiem o wydanie o WIS od 1 lipca 2023 r. mogą również wystąpić:

 • podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Opłaty

Od 1 lipca 2023 r. złożenie wniosku o wydanie WIS nie podlega opłacie.

Podatnik będzie jednak nadal zobowiązany do poniesienia opłat za badania i analizy w przypadku, gdy rozpatrzenie tego wniosku będzie wymagało przeprowadzenia takich badań i analiz. 

WIS na potrzeby inne niż dotyczące stawki

Od 1 lipca 2023 r. WIS wydawana na potrzeby inne niż określenie stawki VAT nie będzie zawierała, jak dotychczas, rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku.

Dokumenty dołączane do wniosku

Doprecyzowano uprawnienia organu w zakresie wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS o dokumenty niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji przedmiotu wniosku. W przypadku ich niedostarczenia w określonym terminie (7 dni od dnia doręczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »