Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.01.2017

Wiążąca informacja o pochodzeniu a świadectwo pochodzenia towaru

Wiążąca decyzja o pochodzeniu towaru jest zgodnie z art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz. Unii Europejskiej L269/1) decyzją administracyjną wydawaną na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu i stanowi instrument ułatwiający dokonywanie zgłoszeń celnych.

W Polsce decyzje WiP wydawane są przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zasadą zaś jest, że wniosek składa się do organu celnego, w którym wnioskodawca ma siedzibę lub w którym decyzja będzie wykorzystywana. Wniosek o wydanie decyzji WiP dotyczyć może jednego rodzaju towarów oraz jednego zbioru okoliczności decydujących o nabyciu pochodzenia. Złożenie wniosku jest uznawane za wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na gromadzenie wszelkich informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach. Zgoda dotyczy ponadto gromadzenia takich informacji oraz wszelkich fotografii, rysunków, broszur itp. w bazie danych Komisji Europejskiej oraz podania do publicznej wiadomości wszystkich danych zawartych w decyzji, włączając w to fotografie i obraz utrwalony w inny sposób za pośrednictwem stron internetowych KE, z pominięciem danych poufnych. Takie oświadczenie wnioskodawca składa we wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

Wzór formularza wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu znajduje się w obwieszczeniu Ministra Finansów z 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2011 r. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 856).

Wniosek nie jest przyjmowany, jeżeli:

  • jest składany lub uprzednio został złożony w tym samym lub w innym urzędzie celnym przez posiadacza bądź na rzecz posiadacza decyzji wydanej w odniesieniu do tych samych okoliczności decydujących o nabyciu pochodzenia,
  • nie jest związany z planowanym wykorzystaniem decyzji WiP lub planowanym korzystaniem z procedury celnej.

Decyzja WiP w zakresie ustalenia pochodzenia towarów wiąże organy celne i posiadacza. Jest ważna przez 3 lata od dnia, w którym stała się skuteczna, czyli od daty wydania i pozostaje przez ten czas niezmienna.

Wiążąca informacja o pochodzeniu traci moc z upływem tego okresu:

  1. jeżeli Unia przyjęła rozporządzenie lub zawarła umowę, które mają zastosowanie w Unii, a decyzja WiP przestaje być – ze skutkiem od daty rozpoczęcia stosowania t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »