WDT: Podstawa opodatkowania przy braku możliwości zastosowania stawki 0%

Pytanie podatnika: Jak określić podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy kontrahent zagraniczny nie potwierdza tych transakcji a posiadane dokumenty nie są dostatecznymi dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy VAT, czy Spółka może potraktować kwotę tej sprzedaży jako kwotę brutto, tj. dokonać naliczenia podatku należnego przy zastosowaniu stawki właściwej dla sprzedaży krajowej na podstawie rachunku „w stu”, czyli od wartości wykazanej na fakturze pomniejszonej o podatek należny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2012 r. (data wpływu 5 listopada 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2013 r. (data wpływu 25 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku braku możliwości zastosowania stawki 0% przy WDT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku braku możliwości zastosowania stawki 0% przy WDT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2013 r. (data wpływu 25 stycznia 2013 r.) poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. Podstawowa działalność Spółki polega na dystrybucji opon, felg, akcesoriów wulkanizacyjnych oraz części samochodowych. Spółka dokonuje sprzedaży towarów do kontrahentów zagranicznych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Do przedmiotowej sprzedaży Spółka stosuje stawkę 0% zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 1 i 2 ustawy VAT. W dniu 01.09.2010 r. Spółka dokonała transakcji WDT z nabywcą posiadającym właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy. Spółka posiadała w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy /dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika CMR/, kopię faktury oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. W deklaracji VAT-7 Spółka wykazała dostawę jako WDT opodatkowaną stawką 0%. Dostawa ta została również wykazana w informacji podsumowującej jako dostawa na rzecz kontrahenta z numerem ewidencji podatkowej podanym przez kontrahenta zagranicznego i zweryfikowanej w systemie VIES.

W dniu 18.06.2012 r. Spółka otrzymała wezwanie od Naczelnika US na podstawie art. 155 par. 1 w związku z art. 274 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Ordynacja podatkowa) do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazanych w informacji podsumowujących transakcji z podmiotem, w związku z brakiem potwierdzenia tych transakcji przez kontrahenta zagranicznego.

W wyniku weryfikacji dokumentów Spółka złożyła korektę deklaracji opodatkowując dostawę towaru stawką właściwą dla dostaw na terytorium kraju przy zastosowaniu metody „od stu”.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 01.09.2010 roku Spółka również była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE nieprzerwanie od 2004 roku do chwili obecnej /potwierdzenie z dn. 19.04.2004 r.

Ponadto Zainteresowany poinformował, że w kwestii będącej przedmiotem wniosku były prowadzone czynności sprawdzające na podstawie art. 155 par. 1 w związku z art. 274 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Czynności sprawdzające były prowadzone na podstawie wezwania od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Postępowanie podatkowe w powyższej sprawie nie było prowadzone.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak określić podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy kontrahent zagraniczny nie potwierdza tych transakcji a posiadane dokumenty nie są dostatecznymi dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy VAT, czy Spółka może potraktować kwotę tej sprzedaży jako kwotę brutto, tj. dokonać naliczenia podatku należnego przy zastosowaniu stawki właściwej dla sprzedaży krajowej na podstawie rachunku „w stu”, czyli od wartości wykazanej na fakturze pomniejszonej o podatek należny?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie podstawy opodatkowania wynika z definicji obrotu w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Ponadto na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050) cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jeżeli sprzedaż towaru podlega obciążeniu tym podatkiem na podstawie odrębnych przepisów. Zdaniem Spółki w przypadku braku dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% w WDT, jeśli podatnik musi zastosować stawkę krajową, to podatek VAT należy liczyć „metodą w stu” a więc przyjmując, że jest już zawarty w żądanej cenie. Zastosowanie „metody od stu” należałoby stosować, gdyby podatnik miał prawo do podwyższenia ceny towaru o kwotę podatku lub umówiona cena sprzeda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »