Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.02.2017

Wartość początkowa nowo powstałego środka trwałego

Pytanie podatnika: Czy wartość początkowa nowo powstałego środka trwałego może zostać ustalona poprzez zsumowanie ceny nabycia kupionych dwóch komputerów oraz niezamortyzowanej wartości dotychczas amortyzowanych środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2016 r., złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 31 października 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.) oraz pismem z dnia 15 grudnia 2016 r., złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 15 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej nowo powstałego środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek przesyłając pełnomocnictwo szczególne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 grudnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.930.2016.1.DJD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 8 grudnia 2016 r. (data odbioru 8 grudnia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 15 grudnia 2016 r., za pośrednictwem platformy ePUAP).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - projektuje i wytwarza komponenty oraz oprzyrządowanie produkcyjne samolotów załogowych. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości dochodu osiągniętego w Polsce bez ograniczeń. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), oraz prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047).

Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje środki trwałe, od których wartości początkowej dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Amortyzował m.in. środek trwały, będący wyposażeniem mobilnej stacji naziemnej oraz środek trwały - wysokiej klasy specjalistyczny komputer. Wnioskodawca nabył dwa urządzenia (komputery), które zostały jako części połączone z obecnie amortyzowanymi środkami trwałymi (wskazanymi powyżej). W ramach zestawu powstało nowe urządzenie. Wszystkie urządzenia składowe go tworzące, tj. monitory, agregaty i adaptery są połączone kablami.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania, wytwarzania oraz prac badawczo - rozwojowych w obszarze samolotów załogowych i bezzałogowych. Projektuje oraz wytwarza kompletne systemy bezpilotowe obejmujące: płatowiec, zespół napędowy, układ autonomicznego sterowania, wyposażenie pokładowe (np. głowice obserwacyjne) oraz naziemne stacje kontroli lotu. Wnioskodawca prowadzi również próby w locie wytwarzanych systemów. W zakresie samolotów załogowych Wnioskodawca projektuje oprzyrządowanie produkcyjne do wytwarzania turbinowych silników lotniczych. Projektuje i wytwarza także oprzyrządowanie do wytwarzania kompozytowych elementów struktury samolotów załogowych i bezzałogowych oraz wytwarza kompozytowe elementy struktury samolotów załogowych i bezzałogowych.

W skład mobilnej stacji naziemnej wchodzą: monitory dużej rozdzielczości do użytku w szerokim zakresie temperatur, odporne na drgania i podwyższoną wilgotność, komputery do użytku w szerokim zakresie temperatur, odporne na drgania i podwyższoną wilgotność, generatory spalinowe napięcia do zastosowań zewnętrznych 220v 2kw, tablet do użytku w szerokim zakresie temperatur, odporny na drgania i podwyższoną wilgotność, oraz stacje dokujące komputera i tabletu. Ponadto w skład urządzenia wchodzi okablowanie spinające wszystkie części składowe systemu. Środki trwałe wskazane we wniosku były i będą wykorzystywane do prowadzenia prób w locie samolotów (platform) podczas prac badawczo - rozwojowych prowadzonych u Wnioskodawcy lub podczas prób fabrycznych produktów (przygotowywanych do sprzedaży).

Dwa dodatkowe komputery zostały nabyte w 2016 r., a wydatki na ich nabycie nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Wartość każdego nabytego komputera wynosiła co najmniej 3 500 zł i komputery te spełniają definicję środków trwałych, jednak Wnioskodawca nabywając je nie przewidywał, aby odrębnie mogły być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą. Komputery te były i będą wykorzystywane do prowadzenia prób w locie samolotów (platform) podczas prac badawczo - rozwojowych prowadzonych u Wnioskodawcy lub podczas prób fabrycznych produktów (przygotowywanych do sprzedaży). Prace te przyniosą rozwój produktów Wnioskodawcy, dzięki czemu produkty te znajdą nabywców lub zostaną sprzedane za większą cenę (z większą marżą).

Do ewidencji środków trwałych specjalistyczny komputer Wnioskodawca wprowadził 1 kwietnia 2015 r., natomiast urządzenia stanowiące wyposażenie mobilnej stacji wprowadził 9 czerwca 2015 r. Urządzenia stanowiące wyposażenie mobilnej stacji oraz specjalistyczny komputer zostały sklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 491, jako zespoły komputerowe, którym zostały przypisane stawki amortyzacyjne 30% ze współczynnikiem 2.

Przed połączeniem z nowymi komputerami Wnioskodawca wycofał od lipca 2016 r. specjalistyczny komputer oraz urządzenia stanowiące wyposażenie mobilnej stacji z ewidencji środków trwałych. Oba środki przestały być amortyzowane.

Powstały nowy zestaw urządzeń jest odrębnym środkiem trwałym, który został zakwalifikowany w Klasyfikacji Środków Trwałych jako zespoły komputerowe z symbolem KŚT-491, ze stawką amortyzacji 30% z zastosowaniem współczynnika podwyższającego do 2.

Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy nabyte dwa komputery po podłączeniu do istniejących środków trwałych spowodowały wzrost wartości użytkowej dotychczas amortyzowanych środków trwałych, ponieważ nie ma pewności, czy dochodzi w przedstawionym stanie faktycznym do scalenia, czy rozbudowy. Gdyby przyjąć, że dochodzi do rozbudowy dotychczas amortyzowanych środków trwałych - wartość użytkowa dotychczas amortyzowanych środków trwałych ulegnie zwiększeniu.

Nowe komputery zostały zakupione w standardzie rugged (o podwyższonej odporności na wilgotność, temperaturę, kurz, itp.) w celu prowadzenia prób w locie systemów bezpilotowych w warunkach polowych i tylko w takim celu. Dotychczas amortyzowane środki trwałe będą wykorzystywane w tym samym celu, jednakże w połączeniu z nowo nabytymi powstanie efekt synergiczny w postaci zwiększenia wartości użytkowej całości nowego urządzenia (zestawu urządzeń).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy prawidłowe jest działanie Wnioskodawcy, polegające na zaprzestaniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz wycofaniu z ewidencji środków trwałych dwóch dotychczas amortyzowanych środków trwałych (wyposażenia mobilnej stacji naziemnej oraz wysokiej klasy specjalistycznego komputera), lecz nie wycofywanie ich z działalności gospodarczej, a następnie połączenie ich z kupionymi komputerami i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowo powstałego środka trwałego?
  2. Czy wartość początkowa nowo powstałego środka trwałego może zostać ustalona poprzez zsumowanie ceny nabycia kupionych dwóch komputerów oraz niezamortyzowanej wartości dotychczas amortyzowanych środków...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »