Wartość początkowa jako podstawa opodatkowania budowli

Co do zasady podstawą opodatkowania budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

Interpelacja nr 39021 do ministra finansów w sprawie poprawy systemu podatków lokalnych

Szanowna Pani Minister,

system podatkowy jest przedmiotem zmian zmierzających do dopasowania obowiązujących przepisów do aktualnych realiów gospodarczych. Należy przy tym zauważyć, że nader rzadko nowelizowane są przepisy regulujące podatki stanowiące dochody gmin. Podatnicy jako wymagającą korekty często wskazują normę zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustanawiającą jako podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej ich wartość początkową stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Takie rozwiązanie prowadzi jednak częstokroć do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Podstawę znacznych obciążeń fiskalnych może bowiem stanowić fakt posiadania budowli, które pomimo wysokiej podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych po latach eksploatacji mogą prezentować znikomą wartość. Ponadto podatnicy, z którymi spotykam się w swojej pracy poselskiej, często wskazują na potrzebę uproszczenia systemu naliczania podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Czy zostanie rozważona nowelizacja przywołanego art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tak aby podstawę opodatkowania mogła stanowić aktualna wartość rynkowa budowli, a nie jak dotychczas wartość początkowa?
  2. Czy rozważane jest uproszczenie systemu poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od podatników niebędących osobami fizycznymi, tak aby w przypadku, gdy informacje podane w deklaracjach dotyczących wspomnianych podatków nie uległy zmianie, nie było konieczności corocznego składania komentowanych deklaracji?

Poseł Grzegorz Gaża

11 lutego 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 39021 w sprawie poprawy systemu podatków lokalnych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 39021 złożoną przez Posła Pana Grzegorza Gażę, w sprawie poprawy systemu podatków lokalnych, uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji.

Ad. 1

Co do zasady podstawą opodatkowania budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego1.

Podstawą opodatkowania budowli ustaloną w ten sposób jest wartość początkowa (amortyzacyjna) budowli2, bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych. Wskazana ogólna reguła nie jest jednak stosowana w każdym przypadku. Wyjątki od określania wartości budowli jako wartości początkowej zawierają przepisy szczególne upol, dotyczące ustalania podstawy opodatkowania budowli w przypadku, gdy: nie do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »