Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.07.2017

VAT. Wystawianie małżonkowi faktury za usługi

Pytanie podatnika: W 2016 r. Wnioskodawca nabył wraz z małżonką do majątku prywatnego dom do rozbudowy i remontu. W domu tym, w ramach prowadzonej działalności, korzystając z pracy pracowników prowadzonej przez Wnioskodawcę firmy wykonał on rozbudowę i remont. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakupiony do majątku wspólnego dom nie jest i nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę za wykonane usługi remontu i rozbudowy w całości na małżonkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury za usługi remontu i rozbudowy wyłącznie na małżonkę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury za usługi remontu i rozbudowy wyłącznie na małżonkę.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przedstawienia własnego stanowiska oraz wskazania przepisów podatkowych, mających być przedmiotem interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jest czynnym płatnikiem podatku vat. Wnioskodawca w ramach działalności wykonuje i sprzedaje usługi budowlane. W 2016 roku Wnioskodawca nabył wraz z małżonką (Wnioskodawcę łączy z małżonką wspólność majątkowa) do majątku prywatnego dom do rozbudowy i remontu. Małżonka nie prowadzi działalności gospodarczej.

W domu tym, w ramach prowadzonej działalności, korzystając z pracy pracowników prowadzonej przez Wnioskodawcę firmy wykonał on rozbudowę i remont.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany działalność gospodarczą prowadzi od 25 marca 2001r. Zakupiony do majątku wspólnego dom nie jest i nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, wobec czego nie przysługiwało wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT. Zainteresowany wraz z małżonką nabył dom w celu zamieszkania w nim. Umowa na wykonanie robót remontowo-budowlanych była ustna, zawarta przed rozpoczęciem wykonywania robót. Część robót została zafakturowana (12.2016, 03.2017, 04.2017), prace remontowo-budowlane trwają nadal. Zleceniodawcą jest żona Wnioskodawcy …. Usługa remontowo-budowlana jest odpłatna. Zapłata za ww. usługi następuje przelewem bankowym (faktura z marca, kwietnia br. i za następne faktury), grudniowa faktura była zapłacona gotówką. Zapłaty dokonuje Wnioskodawca wraz z małżonką z wspólnego, prywatnego rachunku bankowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tego tytułu Wnioskodawca może wystawić fakturę za wykonane usługi remontu i rozbudowy w całości na małżonkę?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), Zainteresowany powinien wystawić fakturę na wykonaną usługę budowlaną zgodnie z art. 106a ustawy o VAT. Przychód netto z tytułu wykonanej usługi jest przychodem w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a wartość faktury brutto Wnioskodawca może rozliczyć przy sprzedaży opisanej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 8 ust. 1 ustaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »