VAT: Uznanie transakcji za eksport towarów

Pytanie podatnika: Czy przy eksporcie pośrednim na warunkach Ex-Works, kraj odprawy celnej ma znaczenie dla wykazania tej transakcji dla potrzeb VAT, czy można uznać taką dostawę za eksport?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2012 r. (data wpływu 4 października 2012 r.), uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania danej transakcji za eksport towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 20 grudnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania danej transakcji za eksport towarów.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 29 maja 2012 r. dokonała wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej (do Rosji) na warunkach Ex-Works. Transport rozpoczął się w Polsce w celu dostarczenia wyrobów do Rosji. Nabywca zorganizował transport i odebrał wyroby ze Spółki. Wywóz nastąpił w pierwszym etapie do Estonii, gdzie towar został zmagazynowany na okres około 2 tygodni, gdyż nabywca - ze względów ekonomicznych - chciał odebrać w Estonii również inne towary i jednorazowo przewieść je do Rosji. Z Estonii wyroby Spółki nabywca wywiózł do Rosji innym środkiem transportu. Zgłoszenie do odprawy celnej odbyło się w Estonii. W dniu 4 kwietnia 2012 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła przedpłata w wysokości 30% należności. W związku z tym Spółka wystawiła fakturę zaliczkową i wykazała w deklaracji VA-7 za kwiecień, jako sprzedaż eksportową ze stawką 0% (wywóz nastąpił w ciągu sześciu miesięcy). W dniu 24 maja 2012 r. otrzymała kolejną przedpłatę, tj. 70% należności. W związku z tym, iż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpił wywóz towarów, Spółka w odpowiednim terminie nie otrzymała kopii dokumentu, w którym Urząd Celny potwierdza wywóz poza terytorium Unii Europejskiej oraz nie była w posiadaniu dokumentu potwierdzającego „procedurę rozpoczęcia wywozu”, w deklaracji VAT za miesiąc maj 2012 r. wykazała otrzymane przedpłaty z kwietnia i maja jako sprzedaż krajową i opodatkowała je stosując stawką podatku w wysokości 23%. Jednocześnie dokonała korekty deklaracji VAT za miesiąc kwiecień. W deklaracji za miesiąc kwiecień Spółka nie wykazała sprzedaży eksportowej z tytułu otrzymanej przedpłaty w wysokości 30% należności oraz nie opodatkowała jej stawką krajową 23%.
W miesiącu maju Spółka dokonała wywozu towaru do Rosji. Do dnia złożenia deklaracji VAT za ten okres Spółka nie posiadała stosownych dokumentów potwierdzających „procedurę rozpoczęcia wywozu” oraz dokumentów potwierdzających wywóz („procedura rozpoczęcia i zakończenia wywozu” odbyła się w Urzędzie Celnym w Estonii). W związku z tym w miesiącu maju w deklaracji VAT Spółka wykazała ww. dostawę jako sprzedaż krajową i opodatkowała stawką 23%. Dokumenty potwierdzające wywóz Spółka otrzymała w miesiącu wrześniu 2012 r. i w deklaracji VAT za ten okres, wykazała sprzedaż eksportową i zastosowała stawkę 0%, natomiast pomniejszyła sprzedaż krajową w stawce 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień i w deklaracji za ten okres nie wykazywać sprzedaży eksportowej ze stawką 0%...
 • Czy zaliczki otrzymane w miesiącu kwietniu i maju Spółka winna opodatkować stawką krajową 23% i wykazać w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj, tj. za miesiąc dokonania wywozu, jako sprzedaż krajową...
 • Czy przy eksporcie pośrednim na warunkach Ex-Works, kraj odprawy celnej ma znaczenie dla wykazania tej transakcji dla potrzeb VAT, czy można uznać taką dostawę za eksport...
 • Jak należy postąpić w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz w terminie późniejszym...

Zdaniem Spółki, która odwołała się do treści art. 19 ust. 11 i 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczkę z tytułu eksportu otrzymaną w miesiącu kwietniu należało wykazać ze stawką 0%. Ze względu jednak na brak kopii dokumentów potwierdzających „procedurę rozpoczęcia wywozu jak i zakończenia wywozu” poza obszar UE w odpowiednim terminie, należy skorygować deklarację VAT-7 za kwiecień i nie wykazywać tej zaliczki na poczet eksportu ze stawką 0% w miesiącu kwietniu, lecz dopiero w miesiącu wywozu, tj. w miesiącu maju. W ocenie Spółki przedmiotowe zaliczki z kwietnia i maja należy opodatkować stawką krajową 23% i ująć w deklaracji VAT-7 za maj, jako sprzedaż krajową ze stawką 23%.
Ponadto Spółka jest zdania, że dla rozpoznania transakcji eksportowej w VAT istotne jest otrzymanie potwierdzenia wywozu przez Urząd Celny. Natomiast prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie Spółka ma wówczas (wywóz dokonywany jest przez nabywcę), gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonała wywozu poza terytorium UE, posiada kopie dokumentów z UC, które potwierdzają wywóz. Zdaniem Spółki, w przypadku eksportu pośredniego procedura odprawy celnej, kiedy miejscem docelowym dostawy jest kraj poza UE, może mieć miejsce w dowolnym urzędzie celnym na terenie Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12).
Spółka uważa, że po otrzymaniu kopii stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE, ma prawo dokonać korekty deklaracji VAT „na bieżąco”, tj. w miesiącu otrzymania potwierdzenia i wykazać w tym miesiącu w deklaracji VAT-7 sprzedaż eksportową ze stawką 0%, a skorygować sprzedaż krajową (stawka 23%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - zwana dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »