Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.06.2017

VAT. Usługi serwisowe jako usługi ciągłe

Pytanie podatnika: W jakim terminie prawidłowo należy wystawić fakturę za usługę serwisową, której okres świadczenia jest dłuższy niż 30 dni i czy umowę na świadczenie usług serwisowych maszyn można uznać za usługę ciągłą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 11 stycznia 2017 r.) r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wystawienia faktury za usługi serwisowe - jest nieprawidłowe,
 • uznanie świadczonych usług za usługi ciągłe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury za usługi serwisowe oraz uznanie tych usług za usługi ciągłe. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 11 stycznia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Spółka świadczy usługi polegające na serwisowaniu maszyn w określonym w umowie czasie. Okres świadczenia usług jest określony na rok, dwa lata lub bez terminowo. W umowie określone jest, że klient będzie płacił kwartalnie z góry w ciągu 14, 30 dni od wystawienia faktury. W związku z powyższym powstaje pytanie czy taką usługę można uznać za usługę ciągłą i w związku z powyższym wystawić fakturę:

 1. na początku kwartału i wskazać w fakturze obowiązek podatkowy na koniec kwartału, gdy jest w umowie określony okres rozliczeniowy kwartalnie.
 2. fakturę końcową wystawić po wpłacie klienta za dany kwartał, jeżeli klient zapłaci z góry w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem kwartału, którego faktura dotyczy i wskazać w fakturze obowiązek podatkowy, w dacie zapłaty przedpłaty przez klienta.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że Spółka świadczy usługi polegające na serwisowaniu maszyn i oprogramowania w określonym czasie. Okres świadczenia usług jest określony na rok, dwa lata lub trzy lata. W umowie zawarto moment zakończenia świadczenia usługi.

Usługa serwisowania oprogramowania polega na świadczeniu na rzecz klienta w trakcie trwania umowy tj. przez rok, dwa lata lub trzy lata w zależności od okresu na jaki została zawarta wsparcia technicznego, czyli rozwiązania problemów technologicznych oraz problemów związanych z oprogramowaniem po stronie użytkownika i aplikacji. Usługa świadczona jest na podstawie zgłaszanych przez klienta zleceń i zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną. Inaczej mówiąc jest to gotowość do rozwiązania problemów z oprogramowaniem w trakcie umowy po otrzymaniu zgłoszenia od klienta i rozwiązywanie po otrzymaniu zgłoszenia od klienta.

Usługa serwisowania maszyn polega na świadczeniu na rzecz klienta w trakcie trwania umowy, tj. przez rok, dwa lata lub trzy lata zależności od okresu na jaki została zawarta wsparcia technicznego, czyli usunięcie awarii oraz wykonanie przeglądów okresowych po uzyskaniu przebiegu związanego z użytkowaniem maszyny. Usługa świadczona jest na podstawie zgłaszanych przez klienta zleceń i zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną. Inaczej mówiąc gotowość usunięcia awarii i wykonanie przeglądów maszyn w trakcie trwania umowy po otrzymaniu zgłoszenia od klienta i rozwiązywanie po otrzymaniu zgłoszenia od klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jakim terminie prawidłowo należy wystawić fakturę za usługę serwisową, której okres świadczenia jest dłuższy niż 30 dni i czy umowę na świadczenie usług serwisowych maszyn można uznać za usługę ciągłą.

Usługa serwisowania maszyn jest usługą ciągłą i w związku z powyższym prawidłowe jest wystawianie faktur:

 1. na początku kwartału i wskazanie w fakturze obowiązku podatkowego na koniec kwartału, gdy jest w umowie określony okres rozliczeniowy kwartalnie, a klient ma określony w umowie termin płatności np. 14 lub 30 dni.
 2. fakturę końcową wystawić po wpłacie klienta za dany kwartał, jeżeli klient zapłaci z góry w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem kwartału, którego faktura dotyczy i wskazać w fakturze obowiązek podatkowy w dacie zapłaty przedpłaty przez klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie wystawienia faktury za usługi serwisowe,
 • prawidłowe w zakresie uznania tych usług za usługi ciągłe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Należy zauważyć, że zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z kolei, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają ter...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »