Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.12.2015

VAT. Usługi dodatkowe na fakturze

Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o VAT Wnioskodawca postępuje prawidłowo doliczając podatek VAT do usług dodatkowych, tj. kosztów transportu (dojazdu), wg takiej samej stawki, jaką opodatkowana jest usługa podstawowa (w tym przypadku 23%) oraz czy prawidłowo postępuje wykazując te usługi dodatkowe w odrębnych pozycjach na fakturze (przedmiotem interpretacji ma być zagadnienie opodatkowania usług dodatkowych stawką 23% oraz kwestia dotycząca możliwości wykazania w odrębnej pozycji na fakturze tych usług)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

  • prawidłowe - w zakresie opodatkowania taką samą stawką podatku VAT usług dodatkowych,
  • nieprawidłowe - w zakresie sposobu wykazania na fakturze usług dodatkowych w odrębnej pozycji.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku i sposobu wystawienia faktury. Pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej, a ponieważ jest lekarzem, który posiada specjalizację z medycyny sądowej, wykonuje również usługi na rzecz instytucji państwowych - sądów, prokuratur, itp. Ww. instytucjom wystawia za wykonane usługi (polegające na badaniach sądowo-lekarskich, wydaniu opinii sądowo-lekarskich i in.) faktury, doliczając 23% podatku VAT. Oprócz kwoty za wykonaną usługę, obciąża odbiorcę dodatkowymi kosztami: kosztami transportu (dojazdu samochodem do siedziby sądu lub prokuratury), kosztami biurowymi, kosztami pocztowymi (w przypadku, kiedy opinie musi wysyłać pocztą). Do wszystkich ww. pozycji dolicza również podatek VAT w wysokości 23%, czyli wg stawki, jaką opodatkowana jest usługa podstawowa.

Od jakiegoś czasu organy procesowe (Sądy) zaczęły kwestionować poprawność doliczania podatku VAT do poniesionych kosztów transportu. Wnioskodawca nadmienił, że koszty transportu stanowią iloczyn przejechanych kilometrów od miejsca zamieszkania do miejsca siedziby sądu i stawki za 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W art. 29a ust. 6 pkt 2 wymienia się, że podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Dlatego też Zainteresowany wystawiając fakturę za usługi wykonane na rzecz instytucji państwowych, dolicza podatek VAT w wysokości 23%, zarówno do usługi głównej, jak i tych dodatkowych, ściśle z nią związanych, w tym do kosztów transportu.

W piśmie z dnia 14 października 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że ponoszone koszty transportu, biurowe, pocztowe są niezbędne aby usługa podstawowa była wykonana. Dokonywane ekspertyzy, badania na zlecenie instytucji państwowych, często odbywają się poza miejscem zamieszkania, stąd koszty transportu. Wykonane ekspertyzy Wnioskodawca musi również dostarczać do określonych sądów, prokuratur - osobiście lub pocztą. Takie koszty jak koszty transportu, pocztowe, biurowe, są zatem kosztami niezbędnymi w celu wykonania usługi podstawowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na gruncie ustawy o VAT Wnioskodawca postępuje prawidłowo doliczając podatek VAT do usług dodatkowych, tj. kosztów transportu (dojazdu), wg takiej samej stawki, jaką opodatkowana jest usługa podstawowa (w tym przypadku 23%) oraz czy prawidłowo postępuje wykazując te usługi dodatkowe w odrębnych pozycjach na fakturze (przedmiotem interpretacji ma być zagadnienie opodatkowania usług dodatkowych stawką 23% oraz kwestia dotycząca możliwości wykazania w odrębnej pozycji na fakturze tych usług)?

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje on prawidłowo, powołując się na art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT wymienia się, że podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Już sam ten przepis każe traktować dodatkowe usługi jako część podstawy opodatkowania i w konsekwencji stosować do nich identyczne zasady rozliczania VAT. Dodatkowe koszty stanowią element podstawy opodatkowania świadczenia podstawowego, mają charakter kosztów dodatkowych, ściśle związanych z tym świadczeniem i ponoszonych ze względu na nie. Art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, potwierdza możliwość odrębnego wykazywania tych kosztów, ponieważ nakazuje uwzględnić je w podstawie opodatkowania transakcji podstawowej. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów Zainteresowany twierdzi, że koszty transportu doliczone do wartości świadczenia głównego, jakim jest w tym przypadku sprzedaż usług (wydanie opinii biegłego, badania sądowo-lekarskie), nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej usługi. Jest to koszt podstawowej czynności. W tym przypadku, koszty transportu są kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy.

W konsekwencji, koszty te ponoszone w związku z podstawową sprzedażą stanowią element świadczenia zasadniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu sprzedaży świadczenia głównego i powinny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla świadczenia głównego. Koszty te stanowią element rachunku kosztów zmierzający do ustalenia kwoty odpłatności za świadczenie zasadnicze, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają to świadczenie. A zatem, według Wnioskodawcy koszty transportu powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego, nawet jeżeli są wyszczególnione na fakturze pod odrębną pozycją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

  • prawidłowe - w zakresie opodatkowania taką samą stawką podatku VAT usług dodatkowych,
  • nieprawidłowe - w zakresie sposobu wykazania na fakturze usług dodatkowych w odrębnej pozycji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »