VAT. Sprzedaż na rzecz konsumentów z innych krajów UE

W dzisiejszych bardzo nasyconych nowoczesną technologią czasach dokonywanie sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów nie jest niczym nadzwyczajnym. Nieistnienie granic celnych sprzyja takim procesom, podobnie jak unormowania prawne w dużej mierze zharmonizowane w państwach UE. Obrót towarami w ten sposób realizowany był do 30 czerwca 2021 r. poprzez instytucję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Od 1 lipca 2021 r. natomiast tego rodzaju sprzedaż określana jest jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość.

 

Zdefiniowana została w art. 2 pkt 22a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Aby można mówić o zaistnieniu tego rodzaju sprzedaży łącznie muszą zostać spełnione cztery warunki:

 1. sprzedawane towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz przez osobę trzecią (również gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie),
 2. wysyłka lub transport rozpoczyna się z terytorium jednego kraju UE i kończy na terytorium innego państwa UE,
 3. przedmiotu sprzedaży nie stanowią:
  • nowe środki transportu,
  • towary wymagające instalowania albo montażu z próbnym uruchomieniem lub bez niego,
 4. nabywa je:
  • podatnik podatku od towarów i usług (podatku od wartości dodanej) lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od  towarów i usług (podatku od wartości dodanej), który nie ma obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – firma, która nie ma obowiązku rozliczenia WNT lub
  • (ten aspekt jest najistotniejszy ze względu na omawiane zagadnienie) podmiot nie będący podatnikiem, czyli osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej a więc konsument z innego państwa unijnego.

Miejsce dostawy

Miejscem dostawy tego rodzaju sprzedaży zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT jest miejsce, w którym te towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nadawcy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
 2. towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
 3. suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Procedura OSS

Istota sprzedaży wysyłkowej w obecnym kształcie umożliwia w pełni zastosować...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »