Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.04.2013

VAT: Skutki wystawienia korekt faktur wewnętrznych

Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania VAT wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT - 7 za okres, w którym wystawione zostały korekty tych wewnętrznych faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowe, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2013 r. (data wpływu 25 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych w okresie 2008 – 31 marca 2011 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych w 2007r. oraz w okresie 2008 – 31 marca 2011.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma Cukiernicza "…" Spółka z o. o. zwana dalej "Spółką" jest firmą, której podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych.
W ramach swojej działalności gospodarczej podejmuje szereg działań promocyjnych i marketingowych skierowanych do swoich kontrahentów. Działania te mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów Spółki.
Również w ramach prowadzonych działań promocyjno-marketingowych Spółka dokonywała różnego typu nieodpłatnych przekazań towarów.
W związku z powyższym Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, w których wykazywała należny podatek od towarów i usług oraz wykazywała ten podatek w deklaracji VAT-7. Obecnie po przeanalizowaniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Spółka dokonała ponownej weryfikacji tych faktur wewnętrznych i doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym podatek należny wykazany w fakturach wewnętrznych nie powinien być naliczony.
W dalszej konsekwencji podjętych działań, Spółka:

  1. wystawiła w 2012 roku korekty do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany był nienależny podatek VAT i skorygowała należny podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych z 2007 roku.
  2. zamierza wystawić w 2013 roku korekty do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek VAT. Skutkiem czego Spółka skoryguje należny podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych z lat od 2008 do 31 marca 2011.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania podatku od towarów i usług wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów, jako czynności uregulowanej w art. 7 ust. 2 ustawy VAT, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT - 7 za okres, w którym wystawione zostały korekty tych wewnętrznych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wymienionym powyżej stanie faktycznym, w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących, które mają na celu skorygowanie podatku od towarów i usług wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów, Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku czynności wymienionych w ustawie VAT w art. 7 ust, 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, podatnicy obowiązani byli wystawić faktury wewnętrzne, obecnie - mogą wystawić faktury wewnętrzne.

§ 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. przewidują możliwość wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży. Zaś zgodnie z § 24, przepisy § 13 i 14 rozporządzenia stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych.
Zatem, powołując się na przepisy zacytowane powyżej, należy stwierdzić, że w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury wewnętrznej, podatnik ma prawo wystawić korygującą fakturę wewnętrzną. Przepisy § 14 powołanego rozporządzenia odnoszą się w całości do korekt faktur wewnętrznych.
Powołując się na wspomniane powyżej przepisy, zdaniem Spółki, w przypadku stwierdzenia, że Spółka nieprawidłowo naliczyła w przeszłości podatek należny w przypadku niektórych nieodpłatnych przekazań, należy uznać, iż nastąpiła pomyłka w stawce i kwocie podatku na wewnętrznych fakturach dokumentujących to nieodpłatne przekazanie.

Zatem, zdaniem Spółki istnieją przesłanki do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do faktur wewnętrznych zawierających takie pomyłki, w celu skorygowania rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto, zdaniem Spółki wewnętrzne faktury korygujące powinny zostać ujęte w deklaracji VAT za okres, w którym zostały wystawione przez Spółkę. W opinii Spółki nie znajdują zastosowania w stosunku do korekt faktur wewnętrznych przepisy art. 29 ust. 4 a i 4 c ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że podatnik nie wysyła faktur wewnętrznych, jak i ich korekt do innego podatnika. Brak odbiorcy wewnętrznej faktury korygującej uniemożliwia zastosowanie tego przepisu do wewnętrznych faktur korygujących, tym samym przepis o możliwości obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w przypadku korekt faktur wewnętrznych nie może mieć zastosowania.
Zatem, zdaniem Spółki, skoro przepisy podatkowe nie dają podstaw do określenia innego momentu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, to data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej określa termin dokonania takiego obniżenia, czyli okres, w którym będzie dokonana korekta VAT należnego. Należy więc przyjąć, że Spółka nabyła prawo do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostały wystawione odpowiednie wewnętrzne faktury korygujące.
Możliwość taką potwierdzają interpretacje indywidualne wydane przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w… , z dnia 19 stycznia 2012 roku., sygn. IPTPP3/443-110/11 -2/KW, cyt.: „Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmowała szereg działań promocyjnych i marketingowych skierowanych do k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »