VAT: Refakturowanie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowiący element rozliczeń z biorącym nieruchomość w dzierżawę, jest należnością związaną z odpłatnym świadczeniem usługi dzierżawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego. Z uwagi na fakt, że koszt podatku od nieruchomości zalicza się do elementów świadczenia należnego z tytułu umowy dzierżawy, to stanowi wraz z czynszem zapłatę za to świadczenie będącą podstawą opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Parafia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności polegającej m.in. na wynajmowaniu lokali użytkowych i mieszkalnych, oraz działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. Parafia jako właściciel działki gruntowej zabudowanej częściowo budynkami przeznaczonymi na cele użytkowe (warsztat, parking i biuro) opłaca podatek od nieruchomości.

Parafia zawarła umowę dzierżawy ww. nieruchomości, w której dzierżawca oprócz zapłaty czynszu dzierżawnego zobowiązuje się do comiesięcznego zwrotu kosztów podatku od nieruchomości według stawek ustalonych przez władze miejskie.

We wniosku o interpretację parafia zapytała, czy obciążenie dzierżawcy podatkiem od nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy podatek od nieruchomości na ewentualnej fakturze powinien być wyodrębniony w osobnej pozycji, czy wliczony do kwoty czynszu.

Zdaniem parafii podatek od nieruchomości jest należnością bezpośrednio związaną z usługą najmu (wydzierżawienia) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia usługi najmu. W związku z tym do podstawy opodatkowania podatkiem VAT powinna być wliczona kwota czynszu dzierżawnego wraz z kwotą podatku od nieruchomości. Powinna zatem wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania składa się z czynszu dzierżawnego łącznie z kosztem podatku od nieruchomości. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności jaką jest dzierżawa, nie powinny być więc wykazywane w oddzielnej pozycji na fakturze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z parafią. W wydanej interpretacji wskazał:

Zauważyć należy, że z treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że to nie odpłatność sama w sobie podlega opodatkowaniu, a świadczenie, za które odpłatność przysługuje. Dotyczy to także podatku od nieruchomości, który nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Jest to więc świadczenie pieniężne nieekwiwalentne (w zamian za wpłacony podatek od nieruchomości podatnikowi nie przysługuje wzajemne świadczenie ze strony gminy). Z tych też względów podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega „refakturowaniu”. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie wynagrodzeniem uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości.

Koszty podatku od nieruchomości są należnościami bezpośrednio związanymi z odpłatnym świadczeniem usługi dzierżawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego, tak jak czynsz.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości ciąży na wynajmującym, jako właścicielu i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę dzierżawcy ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku podatkowego. Strony stosunku cywilnoprawnego mogą jednak w ramach swobody w kształtowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »