Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

26.02.2019

VAT przy zaliczce na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Pytanie: W celu zapewnienia płynności finansowej Spółki oraz dopływu środków niezbędnych na realizację danego zamówienia, Wnioskodawca może otrzymać od Kontrahenta zaliczkę(i) na poczet przyszłej dostawy towaru. Ponadto, nie jest wykluczone, że dostawa towaru w ramach WDT będzie następować partiami. W związku z powyższym, jest prawdopodobne, że Kontrahent zażąda wystawienia przez Spółkę faktury z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki. Czy wystawienie faktury zaliczkowej jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystąpienia prawnopodatkowego skutku w postaci obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystąpienia prawnopodatkowego skutku w postaci obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT, rezydentem podatkowym w Polsce (dalej: Spółka, Wnioskodawca). Spółka jest również zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z).

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT). Spółka zawiera i będzie zawierać kontrakty na WDT z kontrahentami posiadającymi siedziby w różnych państwach Unii Europejskiej, zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni w krajach Unii Europejskiej (dalej: Kontrahent).

W celu zapewnienia płynności finansowej Spółki oraz dopływu środków niezbędnych na realizację danego zamówienia, Wnioskodawca może otrzymać od Kontrahenta zaliczkę(i) na poczet przyszłej dostawy towaru.

Do praktyki Kontrahenta należy zapłata zaliczek na poczet przyszłych WDT przed faktyczną dostawą towarów. Zapłata może mieć miejsce od jednego do dwóch, trzech a nawet więcej miesięcy przed faktyczną dostawą towaru.

Ponadto, nie jest wykluczone, że dostawa towaru w ramach WDT będzie następować partiami, w odstępie dostaw poszczególnych partii - nawet paromiesięcznych. To znaczy, przykładowo, możliwy jest scenariusz, w którym Kontrahent zapłaci zaliczkę na poczet WDT w grudniu 2018 r., a faktyczna dostawa pierwszej partii towaru nastąpi pod koniec stycznia 2019 r., a drugiej (i np. ostatniej) w lutym 2019 r.

W związku z powyższym, jest prawdopodobne, że Kontrahent zażąda wystawienia przez Spółkę faktury z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki (na poczet WDT) jeszcze przed dostawą (nawet pierwszej partii) towaru. W opisanej sytuacji zażądać tego może jeszcze w grudniu 2018 r.

Z uwagi na chęć podtrzymania dobrych relacji biznesowych, Spółka w takim wypadku, nie zamierza odmówić wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki (tzw. faktury zaliczkowej) od Kontrahenta w ramach WDT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wystawienie faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie zaliczki od Kontrahenta w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: uVAT) obowiązek podatkowy w WDT powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa towaru, natomiast otrzymanie zaliczki z tytułu WDT, jak i udokumentowanie tej zaliczki fakturą nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 uVAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Według art. 13 ust. 1 uVAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. W myśl art. 20 ust. 1 uVAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., w WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Do czasu upływu tego terminu, wystawienie faktury dokumentującej przedmiotową transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia. Jeśli jednak do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury.

Powyższy przepis nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów od otrzymania całości lub części zapłaty za towar będący przedmiotem dostawy.

Należy wyraźnie podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2013 r., na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) uchylono przepis art. 20 ust. 3 uVAT. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy przy WDT powstawał w stosunku do całości lub części zapłaty otrzymanej przez Spółkę, przed dostawą w wypadku wystawienia faktury.

Zatem w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. nie ma odpowiednika przepisu art. 20 ust. 3 uVAT, który nakazywałby opodatkowywanie otrzymanych zaliczek przed dokonaniem WDT. W myśl obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy rodzi wyłącznie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów rozumiana, co do zasady, jako wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust. 1 uVAT).

Zgodnie zatem z wykładnią histor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »