Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.10.2012

VAT: Przekazanie towarów na cele promocji

Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja wyrobów z mięsa oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym. Czy przekazanie załączonego do wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas itp. objętych promocją grilla nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy od przekazanego grilla?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2012 r.(data wpływu 13.06.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania towaru - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.06.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie. opodatkowania przekazania towaru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prawa handlowego, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja wyrobów z mięsa oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i wykonuje w całości czynności opodatkowane VAT.

W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów, a także zwiększenia wielkości sprzedaży i poszerzenia asortymentu sprzedaży zakład podejmuje szereg powszechnie stosowanych w branży mięsnej działań o charakterze promocyjnym, które są skierowane do aktualnych i przyszłych nabywców wyrobów.

W tym celu organizowana jest sprzedaż promocyjna, która w swych założeniach opiera się na przekazaniu do każdej zakupionej ilości wyrobów Wnioskodawcy, która przekroczy 100 kg dla jednego kupującego w ciągu dnia/tygodnia grilla ogrodowego o wartości około 70 zł. Warunki uzyskania takiego grilla przez kupującego nie będą znane i stanowią niespodziankę. Przekazany grill będzie zakupiony przez Wnioskodawcę a następnie zostanie wkalkulowany w koszty wyprodukowania wyrobów w miesiącu sprzedaży promocyjnej. Wliczony do wartości produkowanych wyrobów grill będzie obciążał koszty produkcji i zostanie wkalkulowany w cenę sprzedawanego wyrobu, mimo że bezpośrednio nie można go zużyć do procesu wytworzenia wyrobu.

W założeniach sprzedaży promocyjnych wyrobów z dokładanym grillem w zależności od asortymentu sprzedawanych wyrobów np. 100 kg wędliny po 25 zł za 1 kg 2500 zł, grill o wartości 70 zł stanowiłby 28% wartości sprzedawanego wyrobu brutto. Przy tańszym wyrobie odpowiednio więcej, a przy droższym jego wkalkulowany koszt stanowiłby poniżej 2 % wartości brutto sprzedawanego wyrobu. Grill dołączany do każdych 100 kg sprzedanych wyrobów traktowany jest jako sprzedaż tychże wyrobów w związku z wkalkulowaniem go do ceny sprzedaży danego wyrobu. Nie stanowi on prezentu/darowizny odrębnej od sprzedawanego wyrobu, ponieważ jest ściśle związany z danym wyrobem poprzez wkalkulowanie go w cenę wyrobu i dodawanie go do 100 kg sprzedawanej partii wyrobu objętej taką promocją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) przekazanie załączonego do wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas itp. objętych promocją grilla nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy od przekazanego grilla?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ustawy zapisano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy stanowi, że przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł; jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10zł.

Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »