Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.03.2022

VAT: Przedsiębiorstwo bez nieruchomości to nadal przedsiębiorstwo

Przedsiębiorca postanowił wnieść aportem do Spółki z o.o. przedsiębiorstwo, które obecnie składa się z różnego rodzaju składników, w tym nieruchomości. Jednak nieruchomości do spółki wniesione nie będą, choć Spółka będzie z nich korzystać na podstawie umów najmu. Pojawiło się pytanie - czy tak przeprowadzona operacja nie wyłączy zwolnienia z podatku VAT takiego aportu?

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Główny przedmiot działalności Wnioskodawcy to produkcja xxx w takich branżach jak:xxx.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Wnioskodawca posiada przedsiębiorstwo, na które składają się:

 • nieruchomości,

 • maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie produkcji,

 • komputery i urządzenia biurowe (np. kopiarki i drukarki),

 • meble biurowe i inne,

 • środki transportu,

 • wyroby gotowe,

 • środki pieniężne,

 • wyposażenie,

 • należności,

 • zobowiązania,

 • rachunek bankowy,

 • oprogramowanie księgowe i inne,

 • pracownicy,

 • kontrakty,

 • regulaminy,

 • umowy leasingowe,

 • baza klientów i dostawców.

a potrzeby ewidencyjne przedsiębiorstwa, prowadzone są pełne księgi rachunkowe. Wnioskodawca planuje wniesienie aportem swojego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. (dalej jako Spółka) i objęcie za to udziałów w tym podmiocie. Przedmiotem aportu do Spółki będzie całe przedsiębiorstwo z wyłączeniem nieruchomości.

Z chwilą wniesienia aportu do Spółki zostanie zawarta umowa najmu nieruchomości na podstawie której Spółka będzie z tych nieruchomości realnie korzystać poprzez kontynuację działalności przedsiębiorstwa otrzymanego tytułem ww. aportu.

Przedsiębiorstwo wnoszone aportem do Spółki (bez nieruchomości) będzie posiadało pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot, a z ww. nieruchomości będzie korzystało na podstawie umowy najmu/dzierżawy. Spółka będzie korzystała ze wszystkich nieruchomości będących uprzednio we władaniu Wnioskodawcy. Tak więc przedmiotem planowanej transakcji wniesienia aportu do Spółki będą elementy wymienione w art. 55(1) k.c., definiujące przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników, służący prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyłączenie nieruchomości z przedmiotu aportu nie wpłynie w żaden sposób na ocenę wnoszonego aportu jako przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 55(1) k.c. Przedmiotowe nieruchomości będą nadal wykorzystywana w ramach działalności przedsiębiorstwa. Prawo do korzystania z nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać również w innej formie, jak np. poprzez wynajem/dzierżawę (co w omawianym przypadku będzie miało miejsce).

Przedmiotem działalności wnoszonego przedsiębiorstwa jest działalność produkcyjna i usługowa. Dla niezależnego działania gospodarczego przedsiębiorstwu nie jest niezbędna własność nieruchomości. Całkowicie wystarczającym jest zagwarantowanie przedsiębiorstwu, w ramach Spółki, prawa korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu/dzierżawy.

Poza wymienionymi nieruchomościami w ramach wnoszonego jako wkład przedsiębiorstwa zostaną przeniesione wszelkie jego składniki, które stanowią trzon prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności będzie to niezbędne zaplecze techniczne, materiały, zapasy, pracownicy, środki pieniężne, baza kontrahentów (zarówno dostawców, jak i nabywców), a także trwające realizowane z nimi umowy.

Podkreślić należy również, że na płaszczyźnie organizacyjnej i funkcjonalnej, wnoszone składniki majątkowe (przedsiębiorstwo) będą stanowić samodzielną całość operacyjną, zdolną do funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorstwo posiada własne plany finansowe, których realizacja będzie kontynuowana przez Spółkę, a także niezbędne regulaminy, zarządzenia i ustalone zasady działania, które w całości przeniesione zostaną na płaszczyznę przedsiębiorstwa Spółki, w ramach której działalność będzie kontynuowana.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy są zatrudnieni pracownicy, którzy po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do Spółki, będą zatrudnieni w Spółce. Z punktu widzenia pracowniczego dojdzie do przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 kodeksu pracy.

W oparciu o przedmiot przekazania (aport) możliwe będzie samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze, co będzie potwierdzała nieprzerwana ciągłość analogicznej działalności przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu. W oparciu o nabyty majątek (aport) Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak w czasie funkcjonowania w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Tak jak wcześniej wskazano, przedsiębiorstwo posiada własny zespół kontrahentów, w tym przede wszystkim nabywców oraz dostawców (np. licencji), jak również aktywa niezwiązane z nieruchomościami tj. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i wyposażenie wykorzystywane na potrzeby tej działalności.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy aport przedsiębiorstwa bez nieruchomości opisanych w opisie zdarzenia przyszłego do nowo utworzonej spółki z o.o. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) dalej jako ustawa o VAT), w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy

Aport przedsiębiorstwa bez nieruchomości, opisanych w opisie zdarzenia przyszłego do nowo utworzonej spółki z o.o. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...), w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT.

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »