Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.11.2014

VAT: Prawidłowość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu

Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez Spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2014 r. (data wpływu 16 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 sierpnia 2014 r. znak: … (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 sierpnia 2014 r. znak: … (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-463/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. (dalej: Wnioskodawca) użytkuje i posiada na stanie środków trwałych pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki. Dla każdego pojazdu samochodowego przedsiębiorstwo prowadzi kartę drogową, która wypełniana jest codziennie przez kierowcę samochodu.

Karty drogowe gromadzone są w dziale transportu i diagnostyki pojazdów, która prowadzi dodatkowo miesięczną kartę eksploatacyjną dla każdego samochodu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Spółka planuje wykorzystać posiadane dokumenty (w odniesieniu do pojazdów samochodowych do 3,5 ton) tj. karty drogowe i miesięczne karty eksploatacyjne w następujący sposób: zmieniając nazwę karty drogowej na "dzienną ewidencję przebiegu pojazdu", która składać się będzie z elementów wyszczególnionych w karcie drogowej oraz wprowadzając dodatkowy elementy karty, tj. cel wyjazdu, konto kosztów i podpis dysponenta. Ponadto, Spółka zamierza zmienić nazwę miesięcznej karty eksploatacyjnej na "Miesięczną ewidencję przebiegu pojazdu", która zawierać będzie elementy wyszczególnione w miesięcznej karcie eksploatacyjnej. Dzienne ewidencje przebiegu pojazdu stanowić będą integralny załącznik do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

Ponadto, Spółka zamierza wprowadzić "Regulamin używania pojazdów służbowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t" ustalający zasady używania pojazdów samochodowych do celów działalności gospodarczej.

W piśmie z 11 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że dzienna ewidencja przebiegu pojazdu składać się będzie z następujących elementów:

 1. Numer kolejny dziennej ewidencji,
 2. Nazwa i adres jednostki,
 3. Marka i typ pojazdu,
 4. Rodzaj paliwa,
 5. Numer rejestracyjny,
 6. Rodzaj nadwozia,
 7. Miejsce garażowania,
 8. Nazwisko i imię kierowcy,
 9. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 10. Godziny pracy,
 11. Podpis kierowcy potwierdzający sprawność pojazdu,
 12. Podpis zlecającego wyjazd,
 13. Podpis stwierdzającego przyjazd,
 14. Stan paliwa przy otrzymaniu dziennej ewidencji,
 15. Datę, godzinę wyjazdu i powrotu,
 16. Stan licznika przy wyjeździe i powrocie,
 17. Czas pracy,
 18. Przebieg km,
 19. Zużycie paliwa,
 20. Podpis kierowcy,
 21. Wpis osoby obliczającej wyniki,
 22. Podpis kontrolującego wyniki,
 23. Cel wyjazdu,
 24. Opis trasy skąd-dokąd,
 25. Godzinę odjazdu,
 26. Stan licznika przy wyjeździe,
 27. Godzinę przyjazdu,
 28. Stan licznika przy powrocie,
 29. Przebieg km,
 30. Podpis i pieczątka dysponenta,
 31. Konto kosztów.

Dodatkowa miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu wraz z kartoteką miesięcznej kontroli zużycia materiałów pędnych, stanowiącą element miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu, zawierać będzie:

 1. Określenie miesiąca prowadzenia ewidencji,
 2. Markę i typ pojazdu,
 3. Numer rejestracyjny pojazdu,
 4. Rodzaj paliwa,
 5. Nr inwentaryzacyjny,
 6. Norma zużycia paliwa,
 7. Datę dziennej ewidencji przebiegu pojazdu,
 8. Numer kolejny dziennej ewidencji przebiegu pojazdu,
 9. Imię i nazwisko kierowcy,
 10. Godziny pracy,
 11. Ilość godzin pracy pojazdu,
 12. Przebieg km,
 13. Zużycie paliwa wg norm,
 14. Zużycie paliwa rzeczywiste,
 15. Oszczędność paliwa,
 16. Przekroczenie,
 17. Oświadczenie dysponenta „potwierdzam użycie samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej",
 18. Data sporządzenia,
 19. Podpis sporządzającego,
 20. Ilość pobranego paliwa,
 21. Pozostałość paliwa na końcu miesiąca,
 22. Zużycie paliwa,
 23. Stan licznika na początku okresu rozliczeniowego w miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu,
 24. Stan licznika na koniec okresu rozliczeniowego w miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu,
 25. Przebieg km,
 26. Średnie zużycie paliwa na 100 km,
 27. Podpis podatnika.

Ponadto Spółka wyjaśniła, iż dzienna ewidencja przebiegu pojazdu każdego dnia otrzymywać będzie następny w kolejności numer to znaczy: 1 lipca 2014 r. dzienna ewidencja ma numer 0001120, 2 lipca 2014 r. 001121, a 3 lipca 2014 r. 0001122.

Wpisy na drugiej stronie dziennej ewidencji przebiegu pojazdu będą dokonywane narastająco od nr 1 w górę, w każdym dniu roboczym wpis zaczynać się będzie od nr 1.

Miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu zawierać będzie datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w każdym okresie rozliczeniowym (wynikać będzie z daty pierwszego wpisu do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu) i zakończenia prowadzenia ewidencji w każdym okresie rozliczeniowym (wynikać będzie z daty ostatniego wpisu do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu), podpis podatnika oraz liczbę przejechanych kilometrów w danym miesiącu. Dzienne ewidencje przebiegu pojazdu będą stanowiły integralny załącznik do miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka w załączeniu przesłała:

 • wzór dziennej ewidencji przebiegu pojazdu,
 • wzór miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przez Spółkę dzienna i miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowiącą integralną całość spełnia przesłanki uznania jej za ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.)?

Sta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »