Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.06.2018

VAT: Poprawny symbol PKWiU to nie problem fiskusa?

Co do zasady klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez wnioskodawcę i nie powinna być weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym. Skoro wnioskodawca zakwalifikował swoją działalność do określonego grupowania PKWiU, to organ nie jest władny w tym postępowaniu dokonywać własnych ustaleń. Takie uprawnienia będzie miał dopiero w ewentualnym postępowaniu podatkowym - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 7322 do ministra finansów w sprawie ustalenia symbolu PKWiU

Szanowna Pani Minister!

Firma zajmująca się branżą budowlaną zawarła umowę na kompleksowe wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Firma chciała mieć pewność, że w tej sytuacji pojawi się zastosowanie odwrotnego obciążenia, więc w tej sprawie wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację. KIS zwrócił się do firmy o podanie pełnego symbolu PKWiU, firma odpowiedziała, że podała numer PKWiU, ale w swoim stanowisku, a nie w stanie faktycznym. Zdaniem firmy wskazanie pełnego symbolu PKWiU należy do obowiązków Krajowej Informacji Skarbowej.

Znajdując uzasadnienie w wyroku sądu z dnia 29 listopada 2017 r., gdzie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, zwolnienia oraz stawki podatkowej należy do kompetencji organów podatkowych. NSA stwierdził również, że wykładni organów podlega sposób zaklasyfikowania towaru lub usług. Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się z tym i wydała postanowienie o oddaleniu wniosku bez rozpatrzenia. Zaznaczyła, że symbol PKWiU jest częścią stanu faktycznego, który może zostać podany przez firmę we wniosku o interpretację. A skoro firma posiada obiekcje co do kwalifikacji, zawsze może zapytać o to Główny Urząd Statystyczny.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do Pani Minister:

Czy wobec niewpisania w opisie stanu faktycznego symbolu PKWiU, Krajowa Informacja Skarbowa może nie odpowiedzieć na indywidualną interpretację?

Czy obowiązkiem KIS jest ustalenie prawidłowego symbolu PKWiU?

Posłowie
Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski, Jerzy Wilk

10 maja 2018 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 7322 w sprawie ustalenia symbolu PKWiU

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 7322 Panów Adama Ołdakowskiego, Jerzego Gosiewskiego oraz Jerzego Wilka – posłów na Sejm RP, w sprawie ustalenia symbolu PKWiU, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do pytania: „Czy obowiązkiem KIS jest ustalenie prawidłowego symbolu PKWiU?” w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

Natomiast zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 i 771) organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

W tym miejscu wskazać należy, iż postępowanie interpretacyjne, którego elementem jest wydanie interpretacji indywidualnej, charakteryzuje się tym, że interpretator nie przeprowadza postępowania dowodowego, a jego rozstrzygnięcie bazuje tylko i wyłącznie na opisie stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Stosownie bowiem do art. 14 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Interpretacje indywidualne są wydawane w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę opis stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego i mają one zastosowanie wyłącznie do stanu rzeczywistego zgodnego z tym opisem. W tym samym zakresie może być oceniana prawidłowość danej interpretacji. Przy czym, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1031/14, „Co do zasady bowiem klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez wnioskodawcę i nie powinna być weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym. (…) Skoro wnioskodawca zakwalifikował swoją działalność do określonego grupowania PKWiU, to organ nie jest władny w tym postępowaniu dokonywać własnych ustaleń. Takie uprawnienia będzie miał dopiero w ewentualnym postępowaniu podatkowym" (tak również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1298/13 oraz z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt I FSK 750/11).

Z kolei w prawomocnym wyroku z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 1016/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że: „(…) zaklasyfikowanie danej czynności do prawidłowego symbolu PKWiU powinno stanowić element opisu stanu faktycznego, a zatem jego brak w opisanym przez skarżącego we wniosku stanie faktycznym uniemożliwił organowi podatkowemu wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ewentualnego obowiązku zastosowania do nabytych od dostawcy czynności mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. Badanie przez organ podatkowy prawidłowości symbolu PKWiU, byłoby wyjściem poza zakres jego kompetencji. (…). W ocenie Sądu, w sytuacji gdyby organ udzielający interpretacji dokonał analizy charakteru wykonanych przez dostawcę czynności dostawy drzwi i stolarki okiennej wraz z ich montażem pod kątem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »