VAT: Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski

Na gruncie ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2011r., nr177, poz. 1054, zpóźn. zm., dalej: ustawa oVAT) pojęcie sprzedaży wysyłkowej jest definiowane inaczej niż potoczne jego rozumienie. Przez sprzedaż wysyłkową zwykle rozumie się bowiem taką transakcję sprzedaży, wktórej nabywca towaru składa zamówienie drogą telefoniczną, internetowąitp., anastępnie towar jest wysyłany przez sprzedawcę doodbiorcy. Wustawie oVAT wodniesieniu dosprzedaży wysyłkowej zawarto pewne warunki, aby transakcja mogła być uznana zasprzedaż wysyłkową zterytorium kraju lub naterytorium kraju. Takich transakcji dotyczą specjalne reguły opodatkowania.

Istota sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 23 ustawy o VAT przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Przeanalizujmy poszczególne elementy tej definicji, tak aby uchwycić istotę sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Przede wszystkim należy podkreślić, że aby można było mówić o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, muszą być spełnione wszystkie niżej wymienione warunki:

a) zasady dokonywania dostawy towarów

Istotne jest tu to, że:

 • towary będące przedmiotem dostawy muszą być wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz (sprzedażą wysyłkową nie będzie więc taka sprzedaż, gdy towar będzie transportowany przez nabywcę lub też transport będzie dokonywany na jego rzecz) oraz
 • dostawa musi być dokonywana na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

b) sprzedawca

Sprzedawcą musi być podatnik podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że status podatnika VAT nie jest uzyskiwany przez fakt rejestracji do tego podatku, lecz przez fakt prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Oznacza to, że sprzedawcą może być zarówno czynny podatnik VAT, jak i podatnik, który korzysta ze zwolnienia z VAT, np. z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

c) nabywca

Nabywcą musi być podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 23 lit. a i b ustawy o VAT. Wśród tych podmiotów można wyróżnić dwie grupy, czyli:

Grupa wymieniona pod literą a:

 • podatnik podatku od wartości dodanej (czyli zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, ale najprościej rzecz ujmując: podatnik „zagranicznego, unijnego podatku VAT”) lub
 • osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej,

którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (z uwagi np. na to, że nie zarejestrowali się do transakcji unijnych i nie posiadają numeru VAT-UE).

Grupa wymieniona pod literą b:

Inny niż wymieniony w lit. a podmiot niebędący podatnikiem podatku od wartości dodanej. W grupie tej znajdują się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nabywające towary np. na własne potrzeby.

Wyjątek – sprzedaż wysyłkowa a rodzaj przedmiotu dostawy

Z uwagi na szczególne zasady o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »