VAT. Opodatkowanie otrzymanych zaliczek

Kwestie dotyczące obowiązku podatkowego ztytułu otrzymanej zaliczki są uregulowane wart.19a ust.8 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2011r., nr177, poz.1054, z późn. zm., dalej: ustawa oVAT), który stanowi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość bądź część zapłaty, wszczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu oinnym przeznaczeniu, co dozasady obowiązek podatkowy powstaje zchwilą otrzymania ww.zapłaty wodniesieniu dootrzymanej kwoty.

Podkreślić trzeba, że w przepisie tym jest mowa o zaliczce jako całości lub części zapłaty, którą otrzymano przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Tym samym tylko taka zaliczka, która dotyczy konkretnej czynności, będzie opodatkowana. Obowiązek taki nie powstanie zaś w razie otrzymania wpłaty na poczet czynności nieskonkretyzowanej.

Przykład:

Spółka A nabywa towary od spółki B. Zwykle zaliczka jest wpłacana dopiero wtedy, gdy zostanie złożone konkretne zamówienie. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas w dniu wpływu zapłaty na rachunek sprzedawcy.

Jeśli natomiast spółka A wpłaciłaby na rachunek sprzedawcy pewną kwotę tytułem „przyszłych dostaw”, z uwagi na brak ich konkretyzacji nie powstałby obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy – wyjątek

W art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wskazany jest wyjątek, kiedy to mimo otrzymania zaliczki na poczet konkretnej czynności obowiązek podatkowy nie powstanie. Dotyczy to sytuacji, o których traktuje art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, czyli między innymi świadczenia usług:

  1. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  2. ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  3. stałej obsługi prawnej i biurowej.

W sytuacjach, o których mowa w tym przepisie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (ale nie później niż z chwilą upływu terminu do wystawienia takiej faktury, który jest określony w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności).

Tym samym sam fakt otrzymania zaliczki na przykład na poczet usługi najmu, o ile z tego tytułu nie zostanie wystawiona faktura, nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego.

Termin wystawienia faktury zaliczkowej

Faktura dokumentująca zaliczkę powinna być wystawiona nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem, a jednocześnie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymano. W każdym wypadku (z zastrzeżeniem wyżej wskazanych wyjątków) datą powstania obowiązku podatkowego będzie jednak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »