VAT. Odwrotne obciążenie w budownictwie a metoda kasowa

Pytanie: Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu nabycia prac budowlanych w sytuacji, gdy na fakturze wystawionej przez podwykonawcę poza adnotacją „odwrotne obciążenie” znajduje się również informacja „metoda kasowa”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu 6 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakupu usług budowlanych od tzw. małego podatnika rozliczającego się „metodą kasową”, kiedy to zastosowanie ma tzw. „odwrotne obciążenie” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakupu usług budowlanych od tzw. małego podatnika rozliczającego się „metodą kasową”, kiedy to zastosowanie ma tzw. „odwrotne obciążenie”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem tej działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z). Dla celów działalności gospodarczej podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza się kwartalnie, składając deklarację VAT-7K.

W zakresie prowadzonych prac Wnioskodawca korzysta w ramach podwykonawstwa z usług świadczonych przez inne podmioty, w tym małych podatników, wystawiających faktury oznaczone adnotacją „metoda kasowa”.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. usługi budowlane, znajdujące się w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwaną dalej „ustawą o VAT”), świadczone przez podwykonawcę objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, jeżeli usługa budowlana została wykonana na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej czy podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury.

Jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury, czyli dla usług budowlanych 30-go dnia od wykonania usług.

Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstaje z chwilą jej otrzymania.

W przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową obowiązek podatkowy z tytułu usług świadczonych na rzecz czynnego podatnika VAT powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zasada ta znajduje odniesienie także do usług budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu nabycia prac budowlanych w sytuacji, gdy na fakturze wystawionej przez podwykonawcę poza adnotacją „odwrotne obciążenie” znajduje się również informacja „metoda kasowa”?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przy nabyciu usług budowlanych określonych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT świadczonych przez małego podatnika w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia” nabywca będący podatnikiem VAT czynnym staje się podatnikiem podatku od towarów i usług od tych transakcji i jest zobowiązany do rozpoznania VAT należnego od tych transakcji, a tym samym ma prawo do jego odliczenia.

W odniesieniu do usług objętych odwrotnym obciążeniem obowiązek podatkowy nie powstaje u świadczącego usługi. Obowiązek podatkowy powstaje po stronie podatnika dokonującego na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »