Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.10.2014

VAT od zwrotu nakładów na dzierżawioną nieruchomość

Pytanie podatnika: Czy zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzierżawy stanowi zdarzenie gospodarcze generujące powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzierżawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzierżawy oraz ustalenia czy zasądzona wyrokiem sądu kwota z tytułu zwrotu nakładów powinna być udokumentowana fakturą jako wartość brutto.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca tj. Sp. z o.o. czynny podatnik podatku VAT był dzierżawcą Ośrodka Wypoczynkowego, położonego w ... Właścicielem nieruchomości była i jest Gmina, która również jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Umowa dzierżawy przewidywała inwestycje związane z wybudowaniem i przystosowaniem do prowadzenia nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego, które na swój koszt miał dokonać dzierżawca. Umowa dzierżawy zapewniała również prawo zakupu ww. nieruchomości przez dzierżawcę. Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z umową zostały wzniesione budynki i budowle. Dokonane nakłady przez dzierżawcę były protokolarnie akceptowane przez Gminę na podstawie kosztorysów budowlanych, w których wszelkie koszty powiększone były o stosowny podatek VAT, a więc kwoty poniesionych i zaakceptowanych nakładów były kwotami brutto. Zapisy umowy dzierżawy gwarantowały w razie odstąpienia od powyższej umowy zwrot poniesionych przez dzierżawcę nakładów.

W dniu 17.11.2011 r. Spółka odstąpiła od umowy dzierżawy. Wraz z odstąpieniem od umowy Wnioskodawca zażądał by Gmina przejęła wykonaną inwestycję i zwróciła nakłady poniesione na nieruchomość (inwestycje budowlane i inne), a które to wcześniej były zaakceptowane przez Gminę w kwocie brutto o łącznej wartości … zł. Gmina odmówiła wszelkim żądaniom i sprawa w dniu 13.01.2012 r. trafiła do Sądu Okręgowego. Podczas całej inwestycji dzierżawca dokonywał odpisów podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sama inwestycja została wybudowana i zakończona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzierżawy stanowi zdarzenie gospodarcze generujące powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie za wynagrodzeniem poniesionych nakładów na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, że w myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy (rzeczy nadrzędnej), traci samodzielny byt prawny i dzieli losy prawne rzeczy nadrzędnej (zob. art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadną „superficies solo cedit”, gdy dzierżawca poniósł nakłady na nieruchomość, stają się one własnością właściciela gruntu.

Stosownie do art. 676 Kodeksu cywilnego, jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz dzierżawioną, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Natomiast na podstawie art. 705 Kodeksu cywilnego, po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy. Tak więc roszczenie o zwrot nakładów ulepszających powstaje z chwilą dokonania przez wydzierżawiającego wyboru pomiędzy uprawnieniami z art. 676 Kodeksu cywilnego.

Ustosunkowując się do powyższego wskazać należy, że z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady poniesione na wybudowanie i prowadzenie ośrodka wypoczynkowego stanowią z definicji część składową, a tym samym własność jego właściciela. Przy zwrocie nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ przedmiot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »