Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.04.2013

VAT od sprzedaży towarów i usług za pomocą karty podarunkowej

Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w momencie wydania karty podarunkowej czy w momencie zapłaty kartą podarunkową za towar lub usługę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2013r. (data wpływu 28 stycznia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów i usług za pomocą karty podarunkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów i usług za pomocą karty podarunkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, w formie spółki jawnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetyczno-dermatologicznych. Spółka jest właścicielem kilku salonów typu Beauty Spa, w których świadczy usługi oraz sprzedaje produkty markowe związane z pielęgnacją. W ofercie znajdują się usługi i produkty objęte różnymi stawkami VAT. Spółka ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty sprzedażowej Spółka wprowadziła sprzedaż kart podarunkowych. Jest to papierowa forma bonu towarowego tzw. znaku legitymacyjnego. Upoważniają one do zakupu w określonym terminie dowolnej usługi lub towaru w salonach prowadzonych przez Spółkę. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Sprzedawana jest w różnych nominałach, w zależności od tego w jakiej wysokości środki zostaną przeznaczone na jej zakup. Nominał karty podarunkowej jest zgodny z dokonaną za kartę płatnością. Karty sprzedawane są na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz klientów instytucjonalnych.
W praktyce z kart podarunkowych, wydanych klientom instytucjonalnym, korzystają osoby fizyczne, którym klient instytucjonalny przekazał te karty. Ważność danej karty wynosi z reguły 3 miesiące, lecz na życzenie klienta karta może być wydana z dłuższym terminem ważności. Ważność karty może również być przedłużona, przed upływem określonego na karcie terminu. Po upływie terminu ważności nie jest możliwa realizacja praw wynikających z danej karty. W przypadku przeterminowania karty, środki pieniężne wpłacone w zamian za jej wydanie nie podlegają zwrotowi.
W przypadku zapłaty kartą podarunkową za towar, jeżeli wartość wydanego towaru przekroczy wartość karty podarunkowej klient dopłaca różnicę inną formą płatności, jeśli wartość towaru jest poniżej wartości karty, klient ma prawo ponownie z niej skorzystać aż do wyczerpania środków lub upływu terminu ważności. Nie ma natomiast możliwości wymiany karty na gotówkę. Każda karta posiada unikatowy numer pozwalający na jej identyfikację. Spółka prowadzi dokładną ewidencję kart, która pozwala jednoznacznie określić za jaką kwotę została sprzedana karta o określonym numerze identyfikacyjnym oraz kiedy upływa termin ważności każdej z kart.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w momencie wydania karty podarunkowej czy w momencie zapłaty kartą podarunkową za towar lub usługę...
W ocenie Wnioskodawcy czynności sprzedaży kart nie można utożsamiać z dostawą towarów ani świadczeniem usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług VAT powstanie dopiero w momencie realizacji prawa wynikającego z posiadanego znaku legitymacyjnego, czyli w momencie zapłaty kartą za towar i usługę. Dopiero w momencie realizacji karty Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania obrotu dla celów podatku VAT i zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym towarami - w myśl art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Na podstawie art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19 ustawy o VAT. Według tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Ustawa przewiduje pewne wyjątki od ogólnej reguły. Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
Aby więc można było mówić o powstaniu obowiązku podatkowego istnieje konieczność stwierdzenia, że doszło do czynności opodatkowanej VAT. Musi zatem zaistnieć transakcja, przedmiotem której jest konkretny towar bądź konkretna określona usługa. W przedstawionym stanie faktycznym istotne jest rozstrzygnięcie jaki charakter ma czynność wydawania za pieniądze kart podarunkowych klientom salonów Spa Beauty. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia karty podarunkowej, ani bonu towarowego, w związku z tym należy skorzystać z definicji słownikowej pojęcia „bon”, zgodnie z którą jest to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług. Mając na uwadze takie (w zasadzie jedynie) znaczenie przedstawionych pojęć stwierdzić należy, że sprzedaż bonów towarowych nie stanowi ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Bon towarowy, będący w niniejszej sprawie kartą podarunkową jest bowiem jedynie znakiem legitymacyjnym, dokumentem uprawn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »