VAT od sprzedaży gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany

Pytanie: Wnioskodawca obecnie jest na etapie zakładania działalności gospodarczej i rejestracji jako czynny podatnik VAT. Kilka lat temu wraz z bratem nabyli do majątku osobistego nieruchomość niezabudowaną. Obecnie brat Wnioskodawcy jest w trakcie ubiegania się o pozwolenia na budowę budynku pod działalność na ww. działce. Wnioskodawca zamierza sprzedać tę działkę spółce, w której jest udziałowcem. Czy planowana transakcja powinna być zakwalifikowana jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2017 r. (data wpływu 27 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany. Wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2017 r. (data wpływu 27 września 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 września 2017r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.380.2017.1.WN.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca obecnie jest na etapie zakładania działalności gospodarczej i rejestracji do jako czynny podatnik VAT. Kilka lat temu (w 2006 r.) wraz z bratem nabyli do majątku osobistego udział (po 1/2) we współwłasności nieruchomości niezabudowanej (nr 285), dla której w momencie kupna nie obowiązywał żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (utracił moc 31 grudnia 2003 r.). Działka została nabyta do majątku osobistego i Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. W 2007 r. brat Wnioskodawcy postanowił wystąpić o warunki zabudowy na ww. działki, by móc wybudować tam budynek pod działalność, którą miał prowadzić z bratem (Wnioskodawcą). Decyzja została wydana 13 lipca 2007 r., w której Prezydent Miasta ustalił warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „budynek handlowo-usługowy (biura, bank, przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno-hotelową i mieszkalną z garażem podziemnym oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecnie brat Wnioskodawcy jest w trakcie ubiegania się o pozwolenia na budowę na ww. działce. Wnioskodawca zamierza również dokonać sprzedaży tej działki na rzecz spółki, w której jest udziałowcem. Udzielił już pełnomocnictwo spółce na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 22 września 2017 r.)

Czy planowana transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej?

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 22 września 2017 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej. Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt wydania dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »